De sectorale HEV-certificering

Autosector effent het pad naar elektromobiliteit

Educam

De vermindering van de CO2-uitstoot is vandaag een wereldwijde doelstelling die sinds de akkoorden van Parijs in 2015 op de voorgrond is getreden. De autosector heeft hier evenwel niet op gewacht om zich voor te bereiden op een nieuwe, groenere mobiliteit.

Al sinds 6 januari 2011 biedt EDUCAM een sectoraal opleidings- en certificeringsstelsel aan met het oog op veilig werken aan hybride en elektrische voertuigen (HEV). Want werken aan een HEV is helemaal anders dan werken aan een gewoon voertuig!

Meer dan 10.000 personen zijn ondertussen opgeleid en gecertificeerd, waarvan 70 % technici, maar ook jongeren uit het laatste schooljaar en werknemers uit interventiediensten!

Vandaag is ons hoofddoel bereikt: we kunnen namelijk vaststellen dat er geen enkel ernstig ongeval is gemeld met als oorzaak werkzaamheden aan een hybride of elektrisch voertuig in de sector. Dit succes is mede mogelijk gemaakt dankzij de akkoorden met de FOD Tewerkstelling, Werk en Sociaal overleg en dankzij de samenwerking met verschillende autobouwers.

Wettelijk kader en verantwoordelijkheid

Door de opkomst van hybride en elektrische voertuigen wordt de sector geconfronteerd met een technologische omwenteling, die gepaard gaat met nieuwe taken en die ook voor nieuwe risico's zorgt. 

De sociale partners binnen EDUCAM hebben verschillende maatregelen getroffen om de risico's van het werk aan HEV maximaal te beperken. Uit onderzoek van de wetteksten blijkt dat de verantwoordelijkheid van de werkgever inzake elektrische voertuigen duidelijk omschreven is. Klik hier voor meer informatie.

Een sectoraal stelsel met twee invalshoeken

Bij hybride en elektrische voertuigen zijn techniek en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het sectorale stelsel omvat een certificering vanuit twee invalshoeken en met verschillende niveaus naargelang de complexiteit van de interventies:

  • Opleidingen met certificering gericht op veiligheid

Om veilig met hybride en elektrische voertuigen om te gaan en er veilig aan te werken. Deze structuur staat open voor iedereen en telt drie opleidingsniveaus:

  1. Niveau HEV 1 richt zich tot de "gesensibiliseerde medewerker";
  2. Niveau HEV 2 richt zich tot de "gekwalificeerde medewerker";
  3. Niveau HEV 3 richt zich tot de "gespecialiseerde medewerker".

Gezien de technische specificiteit heeft EDUCAM in 2017 een sectorale certificering ontwikkeld voor de "gekwalificeerde medewerker voor het werk aan Heavy Duty HEV". Heavy Duty-voertuigen omvatten vrachtwagens, autobussen, heftrucks, voertuigen voor de burgerlijke bouwkunde enz.

  • Opleidingen met certificering gericht op HEV-technologie

Er is steeds meer belangstelling voor HEV-technologie om een juiste diagnose ervan te leren stellen. Als antwoord op die groeiende vraag hebben we de opleiding "HEV: technologie & diagnose".

Momenteel ligt de opleiding HEV-expert ter studie voor; deze moet het ook mogelijk maken om te werken aan een voertuig onder spanning.
 

Schéma HEV NL

Want de techniek staat niet stil

Aangezien de sectorale certificering op de technische evolutie berust, is een certificaat vijf jaar lang geldig. Vóór de einddatum van vijf jaar moet de bezitter van een certificaat een bijscholing over de veiligheid en de technologie volgen. 

Van de bouw tot de sloop ...

De nieuwe HEV-technologieën beïnvloeden alle beroepen in alle sectoren die met dit type voertuigen in aanraking komen. EDUCAM beschikt over een specifiek opleidingsprogramma voor elke stap in de levenscyclus van HEV: van de assemblageband, over het onderhoud en de reparatie, tot de sloop en de depollutie in recyclagebedrijven.

... maar ook buiten de autosector

We hebben ook specifieke vragen ingewilligd van de stad Gent, de Franstalige Gemeenschap, de federale politie, de technische keuring, De Lijn, de MIVB enz.

In 2012 heeft EDUCAM op vraag van de FOD Binnenlandse zaken een opleiding ontwikkeld voor de Belgische brandweerkorpsen. Naast de ontwikkeling van de opleiding werden de lesgevers van de brandweer gevormd en gecertificeerd in het kader van een train-the-trainersessie, zodat ze de vorming nu zelf binnen hun korpsen kunnen verstrekken.