Werkgevers en werknemers onderhandelen per sector doorgaans om de twee jaar over de loon- en arbeidsvoorwaarden. De resultaten van dat overleg krijgen kracht van wet in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Om opleiding te stimuleren werd bijvoorbeeld het hele vormingsbeleid in CAO vastgelegd en de uitvoering ervan toegewezen aan EDUCAM Partner.

Klik hieronder voor meer info over:

Garagebedrijf:

Terugwinning van metalen:

Koetswerk:

Metaalhandel: