Sectorale afspraken

In hoogtechnologische sectoren, zoals de garagesector, het koetswerk en de metaalhandel, is bijscholing cruciaal voor de groei van zowel bedrijven als hun medewerkers. De inspanningen voor bijscholing zijn trouwens onderworpen aan een kwantitatieve doelstelling die opgelegd is in de strategie van Lissabon.

In onze sectoren hebben de sociale partners altijd hun krachten gebundeld om acties te ondersteunen die de competenties van de werknemers verhogen en zo het tekort aan geschoolde arbeidskrachten bestrijden. Ze hebben het recht op opleiding in de collectieve arbeidsovereenkomsten ingeschreven, net zoals de steunmaatregelen voor de bedrijven. Ze hebben EDUCAM de opdracht toebedeeld om dit in de praktijk te brengen.

Het opleidingsrecht : collectief of individueel ?

 • Sinds 1 januari 2004 voorzien de sectorale akkoorden voor elk bedrijf een collectief recht op opleiding van vier uur per kwartaal en per arbeider, dus twee dagen per jaar. Dit is het zogenaamde vormingskrediet.

  Voorbeeld :
  Een bedrijf met 10 arbeiders geniet een collectief vormingskrediet van 20 opleidingsdagen voor het opleidingsjaar : 10 (arbeiders) x 2 (dagen voorzien bij CAO).

  Het vormingskrediet geeft recht op opleidingspremies als alle voorwaarden daarvoor vervuld zijn. Meer weten.

 • Naast het collectief recht op opleiding voorzien de huidige CAO’s een extra maatregel om de toegang tot opleiding voor elke medewerker te vereenvoudigen.

  Ontdek de specifieke maatregelen voor elke sector :


 • EDUCAM helpt en adviseert u

  EDUCAM informeert u over de nieuwe maatregelen in de CAO en begeleidt u in al uw inspanningen op het vlak van bijscholing en competentiebeleid. We helpen u bij het :


  Voor meer informatie over de nieuwe maatregelen in de CAO’s belt u EDUCAM Partner op het nummer 02 778 63 30 of mailt u naar info@educampartner.be.