Vormingskrediet & premies

Wat is het vormingskrediet?

Het principe van het vormingskrediet is sinds 1 januari 2004 opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sectoren garage, koetswerk en metaalhandel. Het is een collectief opleidingsrecht dat opgebouwd wordt in elk bedrijf met minstens één arbeider. De bedoeling ervan is om de kennis en de knowhow van arbeiders te verhogen.

Elk opleidingsuur geeft recht op een premie van € 5/uur, dus € 40/dag. Op jaarbasis bedraagt het vormingskrediet dus € 80 voor 2 dagen opleiding.

Sinds 1 januari 2012 voorzien de CAO's een extra maatregel: het individuele opleidingsrecht.

  • garagesector en metaalhandel: elke arbeider heeft de plicht om één dag opleiding per periode van twee jaar te volgen
  • koetswerksector: elke arbeider geniet het recht om één dag opleiding per periode van twee jaar te volgen

Welke opleidingen geven recht op vormingskrediet?

Alle opleidingen die door EDUCAM gegeven worden of erkend zijn. Als verschillende voorwaarden vervuld zijn, worden opleidingen door EDUCAM erkend. De erkenning van uw opleidingen kunt u in enkele muisklikken aanvragen via deze link.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het vormingskrediet?

  • er is minimum 1 arbeider in dienst
  • bedrijven met 15 of meer werknemers moeten hun opleidingsplan indienen op uiterlijk 15 februari van het jaar waarop het plan betrekking heeft
  • de opleiding wordt door EDUCAM erkend
  • het openstaande bedrag van het vormingskrediet is toereikend

Hoe wordt het bedrag van het vormingskrediet berekend?

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal arbeiders in uw bedrijf (bron: gegevens van de "Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid") volgens de volgende formules:

X arbeider(s) x 16 uur (2 dagen per arbeider/jaar) = X uur
X uur x € 5/uur = X euro

Dit bedrag vermindert naarmate de arbeiders opleidingen volgen die door EDUCAM gegeven worden of erkend zijn.

Kan u bij EDUCAM terecht voor informatie en advies?

De EDUCAM-consulenten helpen u verder met uw vragen over:

  • uw opleidingsplan: een model kan u gratis downloaden. Als u een merkgebonden opleidingsplan verkiest, neemt u best contact op met uw invoerder.
  • de leidraad voor uw opleidingsplan: hiermee maakt u van uw opleidingsplan een écht rendabel beheerinstrument
  • het opleidingsrecht voor elke arbeider
  • uw vormingskrediet en de berekening ervan

Andere stimuleringsmaatregelen

Voor meer informatie over het vormingskrediet en andere premies, contacteer EDUCAM Partner via tel. 02 778 63 30 of email: info@educampartner.be