06/10/2020: 1e werkgroep carrosserie “Oost”

In deze eerste werkgroep was de hoofdvraag hoe het standaardtraject wordt ‘vertaald’ in een bruikbaar document voor school en onderneming. Daarnaast stelden we de vraag waar we van dienst konden zijn om van duaal leren een succes te maken. Qua output merkten we dat er vooral nood is aan een starterskit voor duale opleidingen (document voor leerlingen en hun ouders en voor de ondernemingen) en een bruikbare opvolgingstool voor de duale carrosserieopleidingen.