27/11/2020: 2e werkgroep carrosserie “Oost”

Waar? Online

Wie? Scholen die de opleiding spuiter carrosserie duaal (willen) aanbieden

Lijst aanwezigen:

  • TNA Antwerpen
  • CLW – TSM Mechelen
  • Syntra Hasselt
  • SIBA Aarschot

Wat gebeurde er tijdens deze werkgroep?

  • Opvolging ontwikkeling duale instrumenten (brochure en starterskits)

  • Bespreking ontwikkeling lesmaterialen: welke richting gaan we uit?
  • Stand van zaken opvolgingstools en promotiemateriaal