09/12/2020: Klankbordgroep

Waar? Online

Lijst aanwezigen:

 • EDUCAM-DUAmotiv
 • Onderwijs Vlaanderen
 • Onderwijsinspectie
 • Syntra Vlaanderen
 • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
 • GO!
 • Sint-Rembert Torhout
 • KTA Mobi
 • Volta

Wat gebeurde er tijdens deze werkgroep?

 • Aftoetsen reeds genomen initiatieven en toekomstige plannen

 • Verzamelen input vanuit de verschillende invalshoeken