28/01/2021: 3e werkgroep carrosserie “Oost”

Waar? Hasselt

Wie? Scholen die de opleiding spuiter carrosserie duaal (willen) aanbieden

Lijst aanwezigen:

  • TNA Antwerpen
  • CLW – TSM Mechelen
  • Syntra Hasselt
  • SIBA Aarschot

Wat gebeurde er tijdens deze werkgroep?

  • Stand van zaken opvolgingstool, concordantie standaardtraject, promofilmpjes, brochure en starterskits duaal

  • Concrete aanzet ontwikkeling projectfiches carrosserie