Beeldwoordenboek

Wat zeg je? Que dites-vous? Was sagen Sie? What did you say?

Onze samenleving is heel divers. Mensen van verschillende landen wonen en werken dicht bij elkaar. Ook de mobiliteitssector is een weerspiegeling van deze multiculturele samenleving.

Mensen van verschillende nationaliteiten dienen op de werkvloer met collega's en jou als werkgever te kunnen praten ... én dit in één van onze landstalen en het Engels.

Het juiste woord voor het juiste gereedschap is soms in je eigen taal al moeilijk om te leren en te onthouden. Stel je dan eens voor hoe het tijdens een opleiding of op de werkvloer zal verlopen indien men er woorden, namen en handelingen gebruikt in een taal die niet de jouwe is.

Om de communicatie op de werkvloer te verbeteren en ook om de veiligheid en efficiëntie te verhogen, hebben wij een ‘Beeldwoordenboek’ gemaakt voor de mobiliteitssector. Dit ‘Beeldwoordenboek’ is er voor iedereen die werkt in en rond onze sector. Zowel voor jongeren en volwassenen in opleiding als voor de werknemers op de werkvloer.

Een dynamisch en future proof instrument

We hebben gekozen om een dynamisch instrument te maken dat future proof is door gebruik te maken van een online applicatie.

We zullen enerzijds een database ter beschikking stellen van foto’s, geluidsfragmenten en woorden van de belangrijke gereedschappen en instrumenten uit onze sector. Anderzijds maken we de e-applicatie samen met andere sectoren: Volta, Woodwize en Constructiv. Hierdoor bekomen we een uniform instrument en kunnen we de kosten van de ontwikkeling en update spreiden.

We voorzien de lancering eind 2023.