CNG

Elk bedrijf dat een CNG-systeem wil monteren, herstellen of onderhouden, moet zich voortaan laten erkennen.

Sinds 5 mei 2013 is een CNG-regelgeving van kracht. De erkenningsnormen met betrekking tot CNG zijn ingevoerd om aan de Europese veiligheidsnormen te voldoen.

CNG

Certificaat van erkend CNG-monteur

  • De geldigheidsduur van het certificaat van erkend monteur is beperkt tot 5 jaar.

  • Met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat met een nieuwe periode van 5 jaar, moet de CNG-monteur een bijscholingsprogramma volgen bij een opleidingsoperator die door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend is.

  • Het onderhoud of de herstelling van een CNG-installatie moet door een erkende monteur verricht worden, behalve als het om een onderhoud van klasse 2 gaat en voor zover dit gebeurt in een werkplaats die conform de wet is. (Klasse 2: Lagedrukelementen, met inbegrip van leidingen en aansluitingen die CNG bevatten onder een druk van meer dan 20 kPa en minder dan of gelijk aan 450 kPa.)

 

Welke rol speelt EDUCAM hierin?

EDUCAM beschikt over een erkenning als examencentrum voor het behalen van het certificaat van Erkend CNG-monteur.

Erkenning als LPG-installateur

Een nieuw, soortgelijk stelsel bestaat nu ook voor LPG. De erkenning als CNG-installateur geldt niet voor LPG en omgekeerd.

EDUCAM Service ondersteunt en begeleidt u in deze stappen om het certificaat van erkend CNG-monteur te behalen. Voor meer informatie, belt u EDUCAM Service op het nummer 02 778 63 30 of stuur ons een mail.