HEV2: vakbekwaam medewerker

De geldigheidsduur van de certificaten en hun verlenging

De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt 6 jaar, ongeacht het niveau. Voor de verlenging van het certificaat, de zogenaamde HEV reloaded, dient men te slagen voor een certificeringsproef, die verschilt naargelang het niveau. Een nieuw certificaat wordt dan afgeleverd met een nieuwe geldigheid van 6 jaar.

Om een verlenging te krijgen van de geldigheidsduur van het eerder behaald certificaat HEV Vakbekwaam medewerker – niveau 2, zijn er verschillende mogelijkheden:

  1.     werknemers die niet de kans hebben gehad hun kennis op peil te houden of die met nieuwe voertuigtypen moeten werken, kunnen een opleiding van één dag volgen: “HEV reloaded” wordt afgesloten met een test. Door deel te nemen aan de opleiding en te slagen voor de test, wordt een sectoraal certificaat HEV Vakbekwaam medewerker niveau 2 Reloaded met een geldigheid van 6 jaar afgeleverd.
  2.     werknemers die hun kennis over HEV up-to-date hebben gehouden, kunnen online een proef afleggen om hun know how te bewijzen. Door te slagen voor de test, wordt een sectoraal certificaat HEV Vakbekwaam medewerker niveau 2 Relaoded met een geldigheid van 6 jaar afgeleverd. Slagen ze niet, dan moeten ze de opleiding van één dag volgen en aan het eind van die dag de test opnieuw afleggen.

Is je eerder behaald certificaat intussen vervallen, wordt je beschouwd als niet gecertificeerd en zijn de basistrainingen beschikbaar om je opnieuw te certificeren.