HEV2: vakbekwam medewerker

De geldigheidsduur van de certificaten en hun verlenging

De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt 6 jaar*, ongeacht het niveau. Voor de verlenging van het certificaat, de zogenaamde HEV reloaded, dient men te slagen voor een certificeringsproef, die verschilt naargelang het niveau: HEV1, HEV2 of HEV3. Het certificaat wordt dan met 6 jaar verlengd.

Om een verlenging te krijgen van de geldigheidsduur van het HEV2-certificaat, zijn er twee mogelijkheden:

  1. werknemers die niet de kans hebben gehad hun kennis op peil te houden of die met nieuwe voertuigtypen moeten werken, kunnen een opleiding van één dag volgen: “HEV reloaded” wordt afgesloten met een test. Door deel te nemen aan de opleiding en te slagen voor de test, wordt het HEV2-certificaat met 6 jaar verlengd.
  2. werknemers die hun kennis over HEV up-to-date hebben gehouden, kunnen online een proef afleggen om hun know how te bewijzen. Door deel te nemen aan de opleiding en te slagen voor de test, wordt het HEV2-certificaat met 6 jaar verlengd. Slagen ze niet, dan moeten ze de opleiding van één dag volgen en aan het eind van die dag de test opnieuw afleggen.

* Voor werknemers die hun certificaat hebben behaald in 2011 en 2012, is een extra termijn van 2 jaar toegestaan om hun certificaat te verlengen.