HEV3: werken onder spanning

De geldigheidsduur van de certificaten en hun verlenging

De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt 6 jaar*, ongeacht het niveau. Voor de verlenging van het certificaat, de zogenaamde HEV reloaded, dient men te slagen voor een certificeringsproef, die verschilt naargelang het niveau: HEV1, HEV2 of HEV3. Het certificaat wordt dan met 6 jaar verlengd.

* Voor werknemers die hun certificaat hebben behaald in 2011 en 2012, is een extra termijn van 2 jaar toegestaan om hun certificaat te verlengen.