LPG

Elk bedrijf dat een LPG-systeem wil monteren, herstellen of onderhouden, moet zich laten erkennen.

Sinds 5 mei 2013 is een nieuwe LPG-regelgeving van kracht, die het huidige KB van 9 mei 2001 vervangt. De erkenningsnormen met betrekking tot LPG zijn gewijzigd om aan de Europese veiligheidsnormen te voldoen.

Wat u moet weten
 

  • De geldigheidsduur van het certificaat van erkend monteur is beperkt tot 5 jaar. Van LPG-monteurs die al voor de nieuwe regelgeving erkend waren wordt de geldigheidsduur van hun certificaat automatisch met 5 jaar verlengd vanaf 5 mei 2013. Certificaten die sinds mei 2001 behaald waren vervallen dus in 2018.
  • Met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat met een nieuwe periode van 5 jaar, moet de LPG-monteur een bijscholingsprogramma volgen bij een opleidingsoperator die door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend is.
  • Het onderhoud of de herstelling van een LPG-installatie moet door een erkende monteur verricht worden, behalve als het om een onderhoud van klasse 2 gaat en voor zover dit gebeurt in een werkplaats die conform de wet is. (Klasse 2: Lagedrukelementen, met inbegrip van leidingen en aansluitingen die LPG bevatten onder een druk van meer dan 20 kPa en minder dan of gelijk aan 450 kPa.)

Welke rol speelt EDUCAM hierin?

EDUCAM bestendigt zijn rol als erkend examencentrum.  Het examen om het certificaat van erkende LPG-monteurs te behalen wordt twee keer per jaar georganiseerd. Het omvat een theorie- en een praktijkgedeelte.

Erkenning als CNG-installateur (Compressed Natural Gas)

Een nieuw, soortgelijk stelsel bestaat nu ook voor CNG. De erkenning als LPG-installateur geldt niet voor CNG en omgekeerd.

EDUCAM Partner ondersteunt en begeleidt u in deze stappen om het certificaat van erkend LPG-monteur te behalen. Voor meer informatie, belt u EDUCAM Service op het nummer 02 778 63 30 of stuur ons een mail.