Terugwinning koudemiddel

Terugwinning koudemiddel

Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2011 mag een voertuig met een klimaatbeheersingssysteem met een gefluoreerd broeikasgas met een GWP van meer dan 150 niet meer gehomologeerd worden. Deze maatregel treft R-134a, een gas dat in de huidige voertuigen nog op grote schaal wordt toegepast. Een Europese richtlijn (2006/40/CE) ligt aan de grondslag van deze regelgeving.

De tweede fase van deze Europese richtlijn voorziet het verbod om een voertuig met een klimaatbeheersingssysteem met een gefluoreerd broeikasgas met een GWP van meer dan 150 nog in te schrijven of in het verkeer te stellen. Deze regelgeving wordt van kracht op 1 januari 2017. De Europese regelgeving verbiedt dus het gebruik van het koudemiddel R-134a in alle nieuwe voertuigen vanaf 2017.

Verkoop van koudemiddelen

Sinds 1 januari 2015 voorziet een Europese regelgeving dat koudemiddelen nog uitsluitend verkocht mogen worden aan garagebedrijven met gecertificeerde werknemers om aan de koudekring van klimaatbeheersingssystemen in voertuigen te werken.
Lees hier meer over de gevolgen van deze maatregel.