Werkt u aan klimaatbeheersingssystemen in voertuigen?

In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde voorziet een nieuwe Europese regelgeving (CE 517/2014) sinds 1 januari 2015 dat: 

  • de terugwinning van klimaatbeheersingsgassen uit voertuigen nog uitsluitend mag gebeuren door daarvoor gekwalificeerde technici (art. 8);
  • koudemiddelen nog uitsluitend verkocht mogen worden aan garagebedrijven met gecertificeerde technici om aan de koudekring van klimaatbeheersingssystemen in voertuigen te werken (art. 11).

 

Wat is het gevolg van die maatregel?

  • U mag werkzaamheden aan de koudekring van klimaatbeheersingssystemen in voertuigen uitsluitend toevertrouwen aan daarvoor gekwalificeerde technici. Deze bezitten als onweerlegbaar bewijs daarvan een certificaat dat conform de regelgeving CE 307/2008 is.
  • Als u aan personenwagens of lichte bedrijfsvoertuigen werkt, moet u voortaan het certificaatnummer van uw gecertificeerde technici meedelen aan uw koudemiddelenleverancier.
  • Daarvoor ondertekent u een verklaring op eer van uw leverancier, waarin het certificaatnummer van uw gecertificeerde technici opgenomen is.

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een leeggewicht van minder dan 1.205 kg.

Artikel 8 is van toepassing op alle voertuigen, met inbegrip van:

  • vrachtwagens, bussen en autocars;
  • landbouwmaterieel;
  • toestellen voor de burgerlijke bouwkunde.

 

Wat moet u doen om de regelgeving na te leven?

Als uw technici al conform de regelgeving 307/2008* gecertificeerd zijn, hoeft u geen actie te ondernemen. Als dat nog niet zo is, verdient het de voorkeur om hen bij een erkend opleidingscentrum in te schrijven, zodat ze er de opleiding kunnen volgen en een theorie- en praktijkproef kunnen afleggen om hun certificaat van erkend technicus te behalen. Het certificaat is onbeperkt geldig.

Wenst u de certificering van uw technici te organiseren?

We verzorgen alle modaliteiten om uw technici in te schrijven in één van de erkende opleidingscentra. Door de aanvragen te centraliseren kunnen we vlot groepen werknemers samenstellen die dan snel de certificerende opleiding kunnen aanvatten.

*Om de uitstoot van R134a te verminderen heeft de Europese Unie met de regelgeving 307/2008 beslist een opleiding op te leggen voor personen die koudemiddel uit klimaatbeheersingssystemen in voertuigen terugwinnen en in het bijzonder in personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met een leeggewicht.