Tussenpersoon in consumentenkrediet

Tussenpersoon in consumentenkrediet

Hebt u een accreditatie van de FSMA?

Of u nu manager bent, verkoper of receptionist ..., om een krediet met een klant te bespreken, hebt u een accreditatie van Febelfin Academy nodig. EDUCAM organiseert de vereiste opleiding om deze accreditatie te verkrijgen. En ook de noodzakelijke bijscholing om uw erkenning te behouden.

Welke rol speelt EDUCAM?

EDUCAM bereidt u op het examen* voor (via een specifieke opleiding met als titel Tussenpersoon in consumentenkrediet), stelt voor u de noodzakelijke leermiddelen beschikbaar en reikt de certificaten uit.

De opleiding Tussenpersoon in consumentenkrediet is de eerste van een reeks modules over de financiële aspecten van een autobedrijf. Ontdek ook onze andere opleidingen.

Hoe kunt u de geldigheid van uw accreditatie verlengen?

Uw beroepskennis moet u regelmatig op peil houden via bijscholing. Effectief, de betrokken verantwoordelijke personen moeten 5 bijscholingspunten verdienen per periode van 2 jaar en moeten de wettelijke voorwaarden met betrekking tot consumentenkrediet naleven. Dit betekent dat ze minimaal 5 opleidingsuren moeten volgen, waarbij elk uur 1 punt waard is. Voor medewerkers die hun titel (als DV of PCP) in het kader van hun erkenning als "tussenpersoon in consumentenkrediet" willen behouden heeft EDUCAM de erkende opleiding Kredietcontracten in de autosector ontwikkeld. Deze levert 3 punten op.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor kredietbemiddelaars in consumentenkrediet:

  • Distributieverantwoordelijke: elke natuurlijke persoon behorend tot de leiding van een kredietbemiddelaar of elke werknemer in dienst van een dergelijke persoon, die de facto de verantwoordelijkheid heeft voor de kredietbemiddelingswerkzaamheid of hierop toezicht uitoefent.
  • Persoon in Contact met het Publiek: de andere personen bij een kredietbemiddelaar die, op welke wijze dan ook, in contact staan met het publiek met het oog op het voorstellen van kredietovereenkomsten of hierover informatie verstrekken.   
     

Schrijf u voor de opleiding in!

Wil u uw plaats in de volgende sessie reserveren? Stuur ons uw contactgegevens en we schrijven u op een wachtlijst in.

*EDUCAM n.v. werd door het FSMA als opleidingsverstrekker van bijscholing in consumentenkrediet erkend onder het nummer 500179C. Wie voor het examen slaagt krijgt een attest van de FSMA.

 

De aankoop van een voertuig vormt een zware investering. Bijgevolg wordt er dikwijls een lening aangegaan om er de betaling van te spreiden. Dankzij die lening hoeft men het voertuig niet helemaal met eigen kapitaal te bekostigen of kan men er een hoger budget voor vrijmaken. De huidige rentevoeten zijn laag en hebben bijgevolg een gunstig effect op uw verkoop. Het consumentenkrediet biedt de klant een globale financiële oplossing en versnelt uw business. Het is onbetwistbaar een volwaardig element van het verkoopproces.