Veilig onderhouden van aircosystemen

Veilig onderhouden van aircosystemen

Alternatieven voor R-134a

Het gebruik van R-134a is weliswaar nog courant en nieuwe voertuigen met een kimaatbeheersing met dit gas kunnen nog tot januari 2017 ingeschreven worden, maar er komen nu al andere soorten koudemiddelen op de markt. Het koudemiddel R-1234yf vormt momenteel het enige alternatief, maar waarschijnlijk komt ook het koudemiddel R-744 op de markt. Deze twee alternatieven hebben weliswaar andere kenmerken dan het koudemiddel R-134a. Zo bestaat er gevaar op ontvlamming en gevaar als gevolg van de toegepaste werkings- en opslagdrukken. EDUCAM heeft daarom besloten om de werknemers over deze nieuwe technologie op te leiden en om hun verworven kennis te certificeren.

Certificaat "Veilig onderhouden van aircosystemen"

De doelstellingen van dit certificaat zijn de volgende:

  • Veilig werken aan klimaatbeheersingssystemen
  • Onderscheiden van de verschillende installaties met een bepaald koudemiddel
  • Correct omgaan met HV-compressoren van elektrische en hybridevoertuigen
  • Optimaal onderhoudswerkzaamheden verrichten
  • Veilig en efficiënt lekken opsporen
  • Gebruiken van nieuwe apparatuur: servicestation, gasanalyser en lekdetectie

Dit certificaat is momenteel bereikbaar voor de technicus die aan klimaatbeheersingssystemen met de gassen R-134a en R-1234yf werkt. Een gelijkaardige structuur voor het koudemiddel R-744 zal uiteraard ook beschikbaar zijn zodra deze techniek zijn weg naar de markt gevonden heeft.

EDUCAM is uitgegroeid tot dé referentie op het vlak van certificering. En dat zowel voor wettelijke certificeringen (LPG, klimaatbeheersing enz.) als voor sectorale certificeringen. Voor meer informatie over klimaatbeheersing belt u EDUCAM op het nummer 02 778 63 30 of stuur ons een mail.