Waterstofvoertuigen

Naar analogie met het sectorale stelsel voor werkzaamheden aan hybride en elektrische voertuigen voorziet de CAO voor de autosector een veiligheidscertificering voor werknemers die aan waterstofvoertuigen moeten werken. De sociale partners hebben EDUCAM opgedragen om dit sectorale stelsel uit te werken. Werken aan deze voertuigen vergt correct opgeleid en gecertificeerd personeel, vooral omdat waterstof nieuwe risico's met zich brengt. Zo begeleiden wij als servicepartner de autosector tijdens het hele proces van werken aan en met waterstofvoertuigen.

De collectieve arbeidsovereenkomsten voor de sector vermelden bovendien een verplichting om te beschikken over een geldig sectoraal certificaat "Veiligheid" H2 in lijn met de te verrichten werkzaamheden. De certificeringsstructuur telt drie niveaus en elk niveau omvat een opleiding en een examen dat noodzakelijk is om een certificaat te behalen. De opleidingen worden georganiseerd op basis van het type interventie. Dit vormt de beste waarborg op de aanwezigheid van de vereiste competenties in de werkplaats. Elk certificaat, zowel dat van niveau 1 als 2 (niveau 3 is momenteel nog in onderzoek), is zes jaar lang geldig.

Ontdek de certificering "veiligheid" voor waterstof

 

 

Niveau 1 : gesensibiliseerd medewerker waterstof
  • Het eerste niveau ("Hydrogen – Gesensibiliseerd medewerker ED1") is voor mensen die werkzaamheden verrichten aan een waterstofvoertuig, maar niet aan de waterstofhoudende onderdelen zelf. Zij kunnen bijvoorbeeld werken aan hulpsystemen voor waterstof, werken aan koelsystemen of een onderhoudsbeurt uitvoeren. Ze kunnen ook de waterstofsensoren onder het voertuig controleren en kalibreren. Voor waterstofhoudende onderdelen zullen ze zich moeten beperken tot een visuele controle. Deze opleiding van één dag omvat een theoriegedeelte, demonstraties en oefeningen. Ze wordt afgesloten met een vragenlijst. De deelnemers die deze met succes voltooien, krijgen hun certificaat.
Niveau 2 : gespecialiseerd medewerker waterstof
  • Om het certificaat van dit tweede niveau ("Hydrogen – Gespecialiseerd medewerker ED2") te behalen, moet u een opleiding van twee dagen volgen. De technische werkzaamheden die door de "Gespecialiseerde medewerker Hydrogen" aan het voertuig worden verricht (onderhoud of reparaties, koetswerkactiviteiten, pechverhelpings-/sleepwerkzaamheden) hebben zowel betrekking op waterstofonderdelen (HY) die drukloos zijn gemaakt en waaruit de waterstof is verwijderd, als op niet-waterstofonderdelen. Deze persoon kan dus de waterstof veilig verwijderen volgens de procedure van de fabrikant en achteraf controleren en bevestigen dat alle waterstof inderdaad is verwijderd. Deze persoon kan het HY-systeem onder druk brengen en een lekdetectietest uitvoeren.
  • De theoretische basis van dit tweede niveau is weliswaar dezelfde, maar de aanpak is gericht op de praktijk. Er wordt een echte, op veiligheid gebaseerde werkmethode aangeleerd. De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkproef. Het is belangrijk hieraan toe te voegen dat deze opleiding niet beperkt is tot auto's, maar ook van toepassing is voor zware voertuigen (vrachtwagens, landbouwvoertuigen, kranen enz.). Wie moet werken aan waterstofonderdelen kan meteen kiezen voor de opleiding van niveau 2, zonder het eerste niveau te doorlopen.
Niveau 3 : risk expert waterstof
  • In onderzoek.

Wettelijk kader en verantwoordelijkheid

De sociale partners binnen EDUCAM hebben verschillende maatregelen getroffen om de risico's van het werk aan waterstofvoertuigen maximaal te beperken. In verschillende wetteksten is de aansprakelijkheid van de werkgever met betrekking tot dit voertuigtype duidelijk vastgelegd. Volgens de collectieve arbeidsovereenkomsten moet iedereen die aan deze voertuigen werkt houder zijn van een certificaat dat zijn competentie bewijst. Dit is het uiteindelijke doel van de opleidingen over waterstof.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over onze zienswijze, onze infrastructuur, wenst u een opleiding over veilig werken aan waterstofvoertuigen te volgen of te organiseren? Neem contact met ons op en stuur een e-mail naar info@educam.be.

Download onze Good Practices Guide

EDUCAM speelt een voortrekkersrol op dit gebied omdat het duidelijk is dat er momenteel weinig elementen zijn om de ondernemingen te begeleiden bij hun aanpassing aan de komst van waterstofvoertuigen op de markt. Naast de nieuwe kwalificatiestructuur die u in deze gids zult ontdekken, hebben we een gids van goede praktijken uitgewerkt voor bedrijven die aan dit soort voertuigen moeten werken. Het doel is om veilig te kunnen werken, maar naast de onontbeerlijke versterking van de competenties van de werknemers, is er een soms complexe aanpassing van de infrastructuren noodzakelijk. Die aanpassing gaat verder dan het voertuig en zijn aandrijfsysteem. De aanwezigheid van waterstof zorgt voor nieuwe risico's, waardoor het werk aan zulke voertuigen een aangepaste infrastructuur vergt, nieuwe werkinstructies, maar ook degelijk opgeleid en gecertificeerd personeel.

Wenst u meer info? Wilt u een exemplaar van de Good Practices Guide?

Neem contact met ons op