Competentiechecks in de Vlaamse ondernemingen

Samen met de sectorfondsen Constructiv, Volta en Woodwize nemen we deel aan de overheidsopdracht ‘Competentiechecks in de Vlaamse ondernemingen’. Het is de betrachting om een check uit te voeren bij in totaal 140 ondernemingen, waarvan 35 binnen de sectoren van Educam. Competentieversterking zit in het DNA van de sectorfondsen, wat ons in een uitstekende positie stelt om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Het kan een uitstekende aanvulling zijn op onze huidige opdrachten en zou het competentiebeheer binnen de deelnemende organisaties opkrikken.

Begeleiding bij competentiebeleid

De begeleiding bestaat er vooral uit om ondernemingen aan te zetten hun competentiemanagement te integreren in de globale strategie van het bedrijf: omgaan met de aanwezige/nodige competenties, integratie in het aanwervings- en retentiebeleid, bij de werkverdeling, bij het inplannen van opleidingen, enz. Het proces dat we willen toepassen is als volgt:

  • interesse wekken (deel communicatie) 

  • onderneming informeren 

  • maturiteitscheck uitvoeren: identificeren welke categorieën m.b.t. maturiteit te onderscheiden zijn, hoe we deze categorieën gemakkelijk kunnen identificeren, welke noden deze categorieën hebben op het vlak van competentiebeleid, en hoe we als sector kunnen inspelen op deze noden (een specifiek aanbod per categorie), rekening houdende met de drempels waarmee sommige categorieën te maken hebben. 

  • begeleiding opstarten - het is tijdens de begeleiding dat zal duidelijk worden waaraan kan worden gewerkt/niet 

  • opvolging met bedrijf om te komen tot actieplan, met te nemen stappen op maat van elke onderneming.

360°-benadering van competentiebeleid

Dankzij deze opdracht kunnen we een stap verder gaan dan wat de sectorfondsen in de reguliere werking aanbieden: ondernemingen ondersteunen bij de opmaak van een 360°-benadering van het competentiebeleid, hen daarbij de nodige instrumenten en handvaten geven, en werken aan de verduurzaming ervan. Niet elke onderneming zal klaar zijn voor een 360°-benadering. Dit is niet erg, elke stap voorwaarts in competentiedenken is een positieve stap. We geven daarenboven het engagement aan deze ondernemingen om hen nadien blijvend te ondersteunen.

We zullen identificeren we welke categorieën m.b.t. maturiteit te onderscheiden zijn, hoe we deze categorieën gemakkelijk kunnen identificeren, welke noden deze categorieën hebben op het vlak van competentiebeleid, en hoe we als sector kunnen inspelen op deze noden (een specifiek aanbod per categorie), rekening houdende met de drempels waarmee sommige categorieën te maken hebben.

Niettegenstaande de sectorfondsen in dit perceel – Constructiv, Educam, Volta en Woodwize – heel wat ervaring hebben met het stimuleren van competentieversterking, is besloten externe dienstverleners mee te nemen in de uitvoering van de begeleiding om enerzijds de nodige tijd te kunnen besteden aan de begeleiding van de ondernemingen, en om anderzijds te leren van hun expertise.

Onze partners