De competenties van het individu als centrale zorg van Europa

De strategie van Lissabon, die in 2000 door de lidstaten van de Europese Unie aangenomen is, beklemtoont het belang van levenslang leren. De kennis en de innovatie die daaruit voortvloeien, vormen belangrijke troeven voor de Europese Unie aangezien de concurrentie op wereldvlak toeneemt.

De lidstaten hebben nationale hervormingen doorgevoerd om de competenties van alle individuen te ontwikkelen. In België neemt die actie de vorm van een kwantitatieve doelstelling aan, namelijk dat de sectoren voor 1,9% tot bijscholing moeten bijdragen op straffe van sanctionering.

In de sector van de garagebedrijven en de metaalhandel past de verplichte deelneming aan opleiding rechtstreeks in deze globale aanpak. Dit geldt ook voor het individuele opleidingsrecht in de koetswerksector.

De sociale partners bevestigen hiermee hun engagement om de jaarlijkse opleidingsgraad van arbeiders met 5 procent te verhogen.