Duabaan

DUABAAN is een proeftuin van de Vlaamse overheid waar vakmensen uit de praktijk (zelfstandigen of werknemers) tijdelijk een lesopdracht in een school in de buurt vervullen. Heb je interesse om jezelf of iemand in je bedrijf kandidaat te stellen om jouw kennis over te dragen aan toekomstige werknemers in de sector? Of wil je als school aan de slag met zo'n hybride lesgever? Wij helpen jou opweg! 

Ik heb interesse

Aan de slag

 

Ben je actief in een school? 

Wil je op een intensieve manier de contacten met de bedrijfswereld aanhalen? Kies dan voor een hybride lesgever! Download de handleiding en ontdek hoe je van start gaat. 

Download handleiding en vacature-sjabloon 

 

Ben je actief in een bedrijf? 

Heb je een bedrijf of ben je actief in een bedrijf en wil je graag samenwerken met scholen uit de buurt? Word dan hybride lesgever! Download de handleiding en ontdek hoe je van start gaat. 

Download handleiding en het sjabloon voor kandidaatstelling 

Meer informatie en contactgegevens

Veelgestelde vragen
 
Voordelen voor jouw school en leerlingen?
 • De hybride lesgever biedt een oplossing voor jouw lerarentekort.
 • Je doet beroep op gemotiveerde mensen uit het bedrijfsleven die hun praktijkkennis en passie voor hun vak doorgeven aan jongeren.
 • Je haalt meteen ook de banden met bedrijven aan waardoor je meer stageplaatsen ter beschikking hebt voor je leerlingen, technologisch materiaal kunt uitwisselen, schoolbezoeken kunt organiseren, ...
Houdt dit een langdurig onderwijsengagement in?

Nee, het is een tijdelijk project waarbij een werknemer of bedrijfsleider van een bedrijf voor een vooraf bepaalde periode en onder welbepaalde voorwaarden een lesopdracht opneemt in een school.

Heeft de hybride lesgever een pedagogische achtergrond?

Een pedagogische vooropleiding is niet verplicht voor iemand die zich kandidaat wil stellen om een hybride lesgever te worden. De kandidaat zal een kort didactisch traject moeten volgen om als hybride lesgever te kunnen starten. Dit traject is gratis voor het bedrijf en zal gegeven worden door de Artevelde hogeschool.

Aan welke voorwaarden moet de hybride lesgever voldoen om zich kandidaat te stellen?

Een pedagogische achtergrond is niet nodig maar hij/zij zal wel enkele zaken moeten kunnen voorleggen om zich kandidaat te kunnen stellen als hybride lesgever zoals:

 • Het voorleggen van een bewijs van onberispelijk gedrag via een uittreksel uit het strafregister (model 596.2).
 • Medische geschiktheid aantonen via een medisch attest afgeleverd door een (bedrijfs)arts.
 • Vereiste kennis hebben van het Nederlands als onderwijstaal (Europees taalniveau C1).
 • Beschikken over een relevant vakdiploma in het kader van de lesopdracht.
 • Succesvol voltooien van de verplichte educatieve vooropleiding, of beschikken over aantoonbare onderwijservaring via een diploma van een erkende lerarenopleiding.
Welke taken neemt een hybride lesgever op?

Een hybride lesgever zal alle taken op zich nemen die verwacht worden van een normale leerkracht. Onder andere maar niet beperkt op taken zoals:

 • Lessen voorbereiden en inplannen
 • Lesgeven
 • Evalueren
 • Oudercontacten bijwonen en voorbereiden
 • Overleg met de directie en de leerkrachten van de school
 • In de overeenkomst tussen de school en het bedrijf worden alle afspraken vastgelegd over de duur van de lesopdracht, het aantal uren die moeten gepresteerd worden en andere praktische zaken waarvoor de hybride lesgever gerechtigd is zoals bijvoorbeeld de vergaderingen van de klassenraad.
Kan ik meer info verkijgen per mail?

Indien u bijkomende vragen heeft of graag meer informatie wenst kan u deze altijd opvragen bij Luc Vandenhoeck door te mailen naar lvandenhoeck@educam.be