Een andere kijk op veiligheid

Dat het aantal arbeidsongevallen sterk gedaald is, betekent niet dat er geen beterschap mogelijk zou zijn. Het verder drukken van de benedengrens kan enkel als men anders tegen veiligheid gaat aankijken. Bewustzijn, gevarenherkenning of nog empathie voor het welzijn van collega's zijn de ordewoorden van deze insteek. In de opleiding "Veiligheid en gedrag" reikt EDUCAM bedrijven een uniek instrument aan om deze in de praktijk om te zetten.

Lees meer over de opleiding

De geleverde inspanningen op het vlak van welzijn op het werk werpen hun vruchten af. Het aantal arbeidsongevallen krimpt, de trend is onmiskenbaar. Aandacht voor de implementatie van regels en procedures, het houden van toolboxmeetings en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen hebben hun nut bewezen. Toch is dit niet het einde van het verhaal. 

De aandacht voor ongevallen op de werkvloer is groter dan vroeger, maar de behaalde resultaten kunnen nog verbeterd worden.

Yannis De Swert, verantwoordelijk voor de Business Lab leeroplossingen bij EDUCAM

"Hiervoor is een andere benadering nodig. Essentieel hierbij is te focussen op de mentaliteits- en gedragsverandering bij medewerkers. Met de opleiding "Veiligheid en gedrag" wil EDUCAM mensen motiveren om bewuster na te denken over hun eigen veiligheid en die van hun collega's. Op die manier willen we hen ervan overtuigen dat ze zelf een grote stap kunnen zetten op het vlak van veiligheid. Dat is de rode draad die doorheen de opleiding loopt." 

Dagelijkse ervaring

De aanpak van deze eendaagse opleiding is erg praktisch. "EDUCAM vertrekt van de dagelijkse ervaring op de werkvloer. Wat heb je in het verleden al meegemaakt? En wat waren hiervan de gevolgen voor jezelf, maar nog meer voor je collega's, voor je familie of vrienden? De meeste medewerkers kennen de regels heus wel, maar passen ze niet altijd toe. Soms is dit bewust, maar vaak ook onbewust. Routine, snelheid of onervarenheid zijn factoren die dit gedrag sterk beïnvloeden. Wat wij aanbieden is niet de zoveelste herhaling van wat moet en verboden is. We hameren op het sensibiliseren en motiveren. Hoe was dit te voorkomen? Wat had je anders kunnen doen? Op heel veel situaties heb je als individuele werknemer wel degelijk invloed." 

En dan de praktijk. "Als cursisten het lokaal betreden, zie je vaak het scepticisme op hun gezicht staan", getuigt trainer Patrick Schreurs. "Wordt dit de zoveelste les over geboden en verboden rond veiligheid, denken ze dan?" Daar pik ik onmiddellijk op in. "Dit is geen les", benadruk ik. "We zijn hier om een gesprek te voeren rond veiligheid". Op die manier is de toon onmiddellijk gezet. We leggen de cursisten niets op, maar ze worden op het einde van de rit wel uitgenodigd zelf hun conclusies te trekken, én dat doen ze ook. Hoe we hen daartoe brengen? Door in te spelen op emoties. Ze een idee geven wat de gevolgen van onveilig gedrag kunnen zijn. We gaan zelfs zo ver door de deelnemer mogelijke fysieke gevolgen van ongevallen te laten ervaren." 

Verder dan de opleiding

"Deze opleiding drijft niet in het luchtledige", besluit Yannis De Swert. "Na de opleiding constateren we dat er meer "incidenten" of "net vermeden ongevallen" gemeld worden door medewerkers aan hun leidinggevenden en de preventiedienst. Zij blijven echter niet staan bij het louter signaleren, maar nemen zelf initiatief en brengen ideeën aan om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. We zien bovendien dat zij hun collega’s op assertieve wijze durven aan te spreken op fout gedrag. Het bijbrengen van communicatieve vaardigheden krijgt dan ook een plaats in deze opleiding."

"Veiligheid en gedrag" wordt enkel gegeven in bedrijven waar inzake veiligheid al een stevige basis bestaat. Cruciaal daarin is de symbiose tussen Management, de dienst voor welzijn en preventie en de operationele leidinggevenden op de werkvloer.  Per slot van rekening staat bewust ondernemen synoniem voor kijken naar de veiligheidsrealiteit met een open blik. "Veiligheid en gedrag" is daarin complementair." 

Bekijk de opleiding

Veiligheid