Erkenning van opleidingen van 2 uur - PsC 142.01

Tijdens de sectorale onderhandelingen hebben de sociale partners er zich toe verbonden om "kwalitatieve opleidingen van 2 uur te erkennen”.

Om de administratie voor de bedrijven te vereenvoudigen hebben de sociale partners in de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen ervoor geopteerd om de aanvragen afzonderlijk te onderzoeken in plaats van zich te baseren op vooraf bepaalde criteria.

Een bedrijf dat een opleiding van twee uur wil laten erkennen, richt daarvoor een aanvraag aan EDUCAM, waarna deze wordt bezorgd aan de leden van de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen. Na de erkenning verschijnt de opleiding in de "referentielijst" met erkende opleidingen.

In dit kader hebben de sociale partners van de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen voorwaarden en praktische modaliteiten bepaald voor deze nieuwe maatregel. 

Algemene voorwaarden

De normale formele criteria voor de erkenning van een opleiding blijven gelden.
 

Praktische modaliteiten

 1. Hoe uw erkenningsaanvraag indienen?
  EDUCAM biedt u een vereenvoudigde erkenningsprocedure aan via een beveiligde online service. Klik hier om uw aanvraag in te dienen.
   
 2. Hoe ze laten goedkeuren?
  Na de indiening bezorgt EDUCAM uw aanvraag aan de stuurgroep "Opleiding" van de sector van de terugwinning van metalen. De leden ervan beschikken over 5 werkdagen om de vraag te aanvaarden of te weigeren. Als ze niet binnen de vijf werkdagen reageren, wordt de aanvraag automatisch als goedgekeurd beschouwd.

  Bij weigering van de erkenning melden de sociale partners de reden hiervoor aan het bedrijf. 
   
 3. Hoe verloopt de erkenning van de opleiding?
  Als de erkenningsaanvraag aanvaard wordt, bezorgt EDUCAM het bedrijf het administratieve dossier op basis van de geldende erkenningsprocedures. Het administratieve dossier moet aan EDUCAM terugbezorgd worden binnen de 10 dagen na het einde van de opleiding.

  Als de erkenningsaanvraag geweigerd wordt, meldt EDUCAM dit aan het bedrijf.

  Een erkende opleiding biedt recht op de toekenning van de sectorale premie van € 15/opleidingsuur/arbeider.