Federal Learning Account

De federale leerrekening of Federal Learning Account (FLA) is sinds 1 april 2024 actief. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het invullen ervan. Wie kan dit doen en hoe pak je het aan? Hier is wat nuttige informatie om je op weg te helpen.

Federal learning account

De nieuwe federale onlinedienst voor het beheer van opleidingsrechten

Met de FLA kunnen bedrijven het opleidingsrecht van hun werknemers beheren en hun opleidingsacties registreren. Deze informatie kan de werknemer dan raadplegen via zijn individuele leerrekening (ILA) op de website mycareer.be.

Het beheer van de FLA is vastgelegd in een wet die in oktober 2023 werd gepubliceerd. Deze wet moet worden gezien in samenhang met de wet "Arbeidsdeal" en de nieuwe sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die sinds 1 januari 2024 van kracht zijn.

De nieuwe wet bepaalt dat het aan de werkgever is om alles vóór 1 december 2024 in de FLA te registreren.

Wat wordt van de werkgever verwacht?

Van jou wordt verwacht dat je tegen uiterlijk 30 november 2024 drie taken uitvoert:

 

1. één of meer personen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het aanvullen van de tool en hen toegangsrechten verlenen via CSAM

Om de opleidingsgegevens rechtstreeks te kunnen invoeren op het platform Federal Learning Account (FLA) moet je eerst toegang krijgen tot de online toepassing CareerPro Federal Learning Account.

Volg hiervoor de stappen die omschreven zijn in het volgende document: Toegang krijgen tot Careerpro.

 

2. het individuele recht op opleiding voor elk van je werknemers invoeren via de websit careerpro.be.

Het recht op opleiding van je medewerkers komt overeen met de opleidingsdoelstellingen van je bedrijf, ook "Opleidingskrediet" genoemd. Het opleidingskrediet wordt uitgedrukt in een aantal opleidingsdagen waar je medewerkers recht op hebben.

Hierbij moet je rekening houden met je paritaire comité(s) en het aantal werknemers dat je in dienst hebt. Let wel: in het FLA moet enkel het individuele recht worden opgenomen en niet het collectief recht op opleiding.

Meer weten over het individueel opleidingsrecht van je medewerkers en hoe het opleidingskrediet wordt bepaald voor je onderneming? We leggen het je uit op deze pagina.

Om dit recht in de FLA in te voeren, kunt u al uw arbeiders selecteren en hun dit recht één voor één toekennen in het vak "Wettelijke rechten".

3. de daadwerkelijk uitgevoerde opleidingsactiviteiten invoeren voor elk van je werknemers.

Voor het invoeren van deze gegevens zijn minimaal de volgende details nodig: naam van de opleiding, type opleiding (formeel of informeel), start- en einddatum, en duur in uren of dagen. Je kan dit ook doen door verschillende werknemers te groeperen.

Het systeem staat het toe om gegevens in te voeren via geautomatiseerde processen zoals XML-bestanden en API-programmering, wat bijdraagt aan jouw gebruiksgemak. Sommige dienstverleners bieden ook diensten aan om het bijwerken van de database te vergemakkelijken..

Vanaf 2025 zal het systeem de opleidingsrechten voor het betreffende jaar berekenen voor jouw werknemers. Vanaf die datum moet je de opleidingsactiviteiten per kwartaal invoeren, uiterlijk op de laatste dag van de maand na afloop van elk kwartaal.

Welke rol vervult EDUCAM?

We zijn ons ervan bewust dat het bijwerken van de FLA een extra investering van werkgevers vraagt, en we doen ons uiterste best om je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld minister Dermagne aangeschreven om onze wens kenbaar te maken bedrijven bij deze taak te helpen, maar ons verzoek werd niet ingewilligd.

We zullen tot het einde van de eerste helft van 2025 moeten wachten om te zien of de sectorale instellingen de bekende opleidingsacties zelf in de tool kunnen registreren. Zodra dit mogelijk is en je dit wenst, kan EDUCAM een groot deel van de gegevensinvoer overnemen.

Welke impact op je sectorale steunmaatregelen?

Om gebruik te maken van sectorale voordelen en in het bijzonder je opleidingskrediet en de bijbehorende premies, de huidige procedures bij EDUCAM blijven gelden. Meer weten over je opleidingskrediet en je premies.