Interview met Erika Bouteloup, Marketing Director Peugeot België Luxemburg

“Speciale tijden vragen om een aangepaste aanpak”

Dat 2021 een jaar zonder Autosalon wordt, mag geen reden zijn om de gemaakte plannen via andere kanalen en manieren uit te voeren. Voor Erika Bouteloup (PSA) is het een uitgemaakte zaak: ook zonder Salon is deze periode van het jaar ….een Salonperiode. Een gesprek over de aanpak van Peugeot.

Sinds enkele jaren bekleedt u deze functie, maar hoe wordt die ingevuld? Met welk takenpakket bent u precies belast?

Erika Bouteloup: "Sinds drie jaar ben ik inderdaad Marketing Director voor de BeLux, maar mijn historiek bij Peugeot gaat een heel eind terug: elf jaar geleden ging ik voor ons merk aan de slag. Concreet kan je mijn takenpakket in drie grote blokken opdelen. In eerste instantie sta ik in voor de lancering en implementatie van nieuwigheden, het beheren van het gamma, kortom alles wat product-gerelateerd is. Daarnaast draag ik de verantwoordelijkheid van de commerciële acties die we ontplooien, zowel B2B als B2C. Dit gebeurt op maandelijkse basis. Daarbij hoort ook het ondersteunen van onze mensen op het terrein, netwerkondersteuning zeg maar. Een derde luik, tot slot, behelst alles wat communicatie betreft, 360° en via alle denkbare kanalen."

Dit jaar is in meer dan één opzicht anders, maar hoe belangrijk is het Autosalon in normale omstandigheden voor jullie merk?

Bouteloup: "Het is het sowieso het gedroomde moment om zoveel mogelijk mensen te bereiken, vooral B2C dan. Het B2B-deel van onze activiteiten is eerder over het hele jaar door gespreid. De salonperiode rekken we tot eind februari, net zoals de meeste andere merken trouwens. Commercieel is dit een belangrijk periode. Deze maanden zijn goed voor zo'n 30% van onze jaaromzet. Het was de bedoeling om via het Salon de nieuwe 3008 en 5008 aan het grote publiek voor te stellen. Jammer genoeg wordt 2021 een jaar zonder Salon, maar de lancering zal sowieso plaatsvinden, zij het via andere kanalen."

Focus op B2C

U maakt er net zelf melding van: via andere kanalen, want dit zijn aparte tijden. Hoe pakken jullie dit aan? 

Bouteloup: "Er was een hele tijd onduidelijkheid over het al dan niet annuleren van het salon, maar van zodra de kogel door de Kerk was, hebben wij het plan opgevat een virtueel salon op te zetten. Op die manier hebben we toch een zeker uitstalraam. Parallel gaan we onze verkooppunten sterk ondersteunen. Het feest van Brussel vindt weliswaar niet plaats, toch willen we dat feest-element enigszins behouden. Voor ons is het ontzettend belangrijk dat hetgeen op de agenda stond ook realiteit wordt, zij het met een andere aanpak. Ik had het zonet over de 3008 en 5008, maar ook de 508 Peugeot Sport Engineered, het meest krachtige model dat ons merk aanbiedt, ging op het salon in avant-première gaan. Welnu, dit zal nu ook gebeuren, zij het op een andere manier. Hetzelfde met betrekking tot onze grote ambities op het vlak van elektrificatie van voertuigen die we maar wat graag wereldkundig maken."

Er is het bereiken van de klant, maar ook de verkoop. Ligt niet net bij dit laatste de grote moeilijkheid: digitaal verkopen…? 

Bouteloup: "Onze focus richt zich vooral op de B2C-klant. We hebben de voorbije maanden immers gemerkt dat het verschil ten opzichte van vorig jaar zich vooral rond dat segment kristalliseerde. Qua fleet loopt het goed, maar de particuliere klant stelt blijkbaar zijn koopbeslissing uit. Voor 2020 stellen we toch een daling van 20% vast, en daar willen we met onze alternatieve salon-initiatieven wat aan doen. Van in het begin namen we alvast verschillende initiatieven die de verkoop vanop afstand mogelijk maken. Voor januari voorzien we ook een systeem van video-chat waarbij de verkoper probleemloos met de klant in gesprek kan gaan, voertuigen in detail kan tonen, maar ook schermen delen."
 

Digitaal opleiden

Geen EDUCAM zonder opleidingsvraag. Wat betekenden de voorbije op dat vlak voor u? 

Bouteloup: "Heel wat, en wel op verschillende vlakken. Op zich zijn onze mensen op een andere manier gaan werken. En niet iedereen heeft dezelfde IT-skills in huis. Dat was dan ook een belangrijk aandachtspunt. Anderzijds is er sterk geïnvesteerd om alle opleidingen zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Dit is een overgangsperiode, dat staat buiten kijf. Wanneer de situatie weer normaliseert zullen wel wat zaken terug worden zoals ze vroeger waren, maar andere veranderingen zijn blijvers. De corona-crisis heeft er alvast voor gezorgd dat het digitale tijdperk op opleidingsvlak aangebroken is."