Interview met Joëlle Germain, Algemeen Secretaris van SIGMA

“Onze nauwe samenwerking met EDUCAM is geen toeval”

Vaak vergroot een opleidingsbehoefte naarmate een sector technische ontwikkelingen ondergaat. Het is bij SIGMA niet anders. Daarom heeft EDUCAM voor de Heavy-Dutysector een aanbod ontwikkeld. Een kennismaking.

Corona heeft de nood aan opleidingen niet doen verdwijnen – wel integendeel. Maar de pandemie zorgde er wel voor dat de aandacht voor vormingen allerhande gedurende ettelijke maanden naar het achterplan verdween. En dat is een achterstand die ingehaald moet worden. Om dit te stimuleren zorgden de sociale partners voor extra middelen, waardoor verschillende extra opleidingen (in sommige gevallen gratis) door EDUCAM voorzien worden, zoals sommige uit het Heavy-Dutysegment. Dit brengt ons bij SIGMA, de federatie van importeurs van machines voor de burgerlijke bouwkunde, de bouw en de goederenafhandeling. Stuk voor stuk sectoren in beweging die tegen een stijgende opleidingsbehoefte aankijken. En nog dit: SIGMA bestrijkt als organisatie alle activiteitenterreinen en telt de belangrijkste spelers van de Belgische markt onder haar leden. We spraken met Algemeen Secretaris Joëlle Germain.

U raakte het zonet aan: hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie? 

Joëlle Germain: “De rol die duurzaamheid en duurzame oplossingen spelen wordt steeds belangrijker. Zo ontvangen we steeds meer vragen van onze leden over dit onderwerp. De beschikbaarheid van emissievrije alternatieven, de impact ervan, de kosten die eraan verbonden zijn, het zijn stuk voor stuk prangende vragen. Je mag de context nooit uit het oog verliezen. Steeds vaker trouwens maken lage- of zero emissie-eisen deel uit van openbare aanbestedingen. Wat je in sommige buurlanden ziet, is een evolutie die hier steeds duidelijker ontwaard kan worden. Europese richtlijnen, denk maar aan de Europese Geen Deal, sturen trouwens duidelijk in die duurzame richting.”   

Totaaloplossingen aanbieden 

Wat leren deze ontwikkelingen ons over het profiel van jullie leden? 

Joëlle Germain: “Onze leden evolueren net dankzij technologische ontwikkelingen, de connectiviteit, de automatisatie en dergelijke meer tot heuse partners die geïntegreerde totaaloplossingen aanbieden. De realiteit waarbij je louter een 'verkoper' of 'onderhouder' van machines was, behoort voorgoed tot het verleden. Dit alles heeft natuurlijk een repercussie op de profielen die je in onze sector aantreft én nodig hebt. De lat ligt alvast hoog. Opleidingen spelen een onontbeerlijke rol in het professioneel traject dat ze afleggen, maar daar moet ik jullie niet van overtuigen natuurlijk (lacht). Deze gedachte moet zich als het ware nestelen in het DNA van elk bedrijf. “Standing still is not an option”, zoals de reclameslogan van een van onze leden luidt.”

Slagen de bedrijven uit jullie sectoren erin voldoende medewerkers aan te trekken? 

Joëlle Germain: “De realiteit is dat er een structureel tekort aan personeel is. In die zin zijn we als SIGMA ook erg opgezet met mogelijkheden die de CAO biedt. Ik heb het dan specifiek over de gratis opleidingen voor nieuwe medewerkers in de sector, opleidingen met terugbetaling voor knelpuntberoepen en recenter ook het specifieke aanbod van gratis opleidingen in het kader van het corona-relanceplan. Per slot van rekening moeten we mensen hebben die allround zijn, autonoom kunnen handelen en hiervoor de vereiste skills in zich dragen. De ideale technicus is ook iemand die over meer dan technische knowhow moet beschikken. Hij of zij moet georganiseerd zijn, zich flexibel opstellen, maar in zijn relatie naar de klant toe ook over menselijke vaardigheden beschikken.”  

Heavy-Dutyaanbod 

Hoe staat u tegenover het EDUCAM-aanbod van Heavy-Dutyopleidingen?  

Joëlle Germain: “Erg positief. En precies het feit dat het aanbod zo divers is maakt indruk. 17 opleidingen zijn het als ik goed kan tellen, waarmee u dan domeinen beslaat zoals hydraulica, emissietechnologie, motoren, elektriciteit, maar evenzeer HEV en airco. 2020 was natuurlijk een speciaal jaar, maar als we hier abstractie van maken, kunnen we stellen dat zowat de helft van alle SIGMA-leden specifiek met EDUCAM in zee is gegaan om deze opleidingen te volgen. Een belangrijk signaal. Sommige leden werken samen met jullie ook een à la carte opleidingsplan uit dat vervolgens bij hen in de zaak georganiseerd wordt. Zoiets heeft vaak een beduidend grotere meerwaarde dan iemand naar een open sessie te sturen. Je mag niet vergeten dat ons ledenbestand vrij heterogeen is en dat creëert aparte opleidingsvereisten. Deze aangesloten bedrijven hebben een verschillende omvang, waardoor ze sowieso ook op opleidingsvlak andere behoeftes hebben. In onze sector heb je ook een erg gevarieerd aanbod van machines allerhande. Sommige van een dergelijke omvang dat ze niet in een EDUCAM-opleidingscentrum binnen geraken (glimlacht). Zeker hiervoor is een in-house opleiding bijzonder handig.” 

Er is ook sprake van een samenwerking tussen SIGMA en EDUCAM? 

Joëlle Germain: “Klopt, het betreft het 'triaal pilootproject' dat we samen opstarten en waar ook de VDAB bij betrokken is. De bedoeling is jobkandidaten met de juiste profielen te zoeken en ze op te leiden. Dit zoeken is vooral de taak waar de VDAB voor instaat. De rol van EDUCAM ligt voor de hand, maar er zijn ook onze leden die voor stages en opleidingen op de werkvloer zorgen. Een dergelijk initiatief is een evidente afgeleide van het feit dat EDUCAM steeds meer open is gaan staan voor alternatieve ontwikkelingsprojecten naast meer academische programma's. Precies ook omdat jullie met de sector meedenken, kunnen initiatieven als deze het licht zien.”