IT Manager

Uw job

EDUCAM is een organisatie met 130 medewerkers. ICT-gewijs functioneert EDUCAM momenteel met een "centrale motor", meer bepaald SAP "Business All in One". SAP vormt ons voornaamste beheersinstrument en is verbonden met aanvullende software, zoals Office 365. EDUCAM beheert ook omvangrijke gegevensbanken van de werknemers van 4 activiteitensectoren (garage, koetswerk, metaalhandel en terugwinning van metalen). Deze gegevensbanken bevatten persoonsgegevens die correct beveiligd en beheerd moeten worden in overeenstemming met de GDPR.

Verschillende redenen hebben er EDUCAM toe gebracht om te beslissen om de "SAP-wereld" te verlaten en om over te stappen naar een nieuwe informaticastructuur op basis van verschillende applicaties die onderling met elkaar in verbinding staan. Er moet een interface tot stand komen tussen een opleidingsspecifiek ERP, een CRM, een boekhoudprogramma, een programma voor HR-management en een LMS. Dit project wordt binnenkort in de steigers gezet; EDUCAM is hiervoor op zoek naar een nieuwe ICT Manager. De uitdaging is zeker interessant.

Uw profiel

Persoonlijkheidscompetenties

Anticipatie

Tijdig herkennen van kritische situaties en accuraat optreden. Blijk geven van proactiviteit door tijdig maatregelen te treffen.

Conceptuele insteek

Tot stand brengen van een bredere of diepere kijk op problemen of situaties door ze in een ruimer kader te plaatsen of door verbanden met andere informatie te leggen.

Gevoeligheid voor de organisatie

Begrijpen van de werkwijze van de organisatie en optreden met oog voor de gevolgen voor de organisatie en/of de organisatie van een partner/klant.

Analytisch denkvermogen

Melden van problemen, herkennen van belangrijke informatie, leggen van verbanden tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken.

Integriteit

Coherent naleven en respecteren van de sociale en ethische normen op het werk.

Klantgerichtheid

Kunnen inschatten van de verwachtingen van klanten en er snel en kwaliteitsvol op reageren. Kunnen begrijpen van de problemen van klanten en erop reageren met het oog op een duurzame dienstverlening.

Zin voor samenwerking en collegialiteit

Kunnen werken in een team en samenwerken met zowel rechtstreekse medewerkers als collega's in de directie ten dienste van de strategie en de missie van de organisatie. Zijn (of haar) inlevingsvermogen in de verschillende afdelingen maakt dat hij (of zij) de projecten onder zijn (of haar) verantwoordelijkheid eenvoudiger zal kunnen uitvoeren.

Communicatie

Communicatief zijn en kunnen uitleggen, overtuigen en onderhandelen naargelang de gesprekspartner. Hij (of zij) schrikt er niet voor terug om voor een publiek te spreken om de projecten onder zijn (of haar) verantwoordelijkheid opbouwend toe te lichten.

Technische competenties

De gezochte kandidaat (of kandidate) heeft algemene ervaring in ICT-management en bij voorkeur in een KMO en/of in de niet-commerciële sector. Deze algemene ervaring met management houdt verband met de volgende aspecten:

 • Ervaring in het beheer van globale informaticaprojecten voor bedrijven. Ideaal situeert deze ervaring zich op het vlak van bedrijfsinformatiesystemen (ERP) en CRM. Ervaring met LMS vormt een troef.
 • Ervaring met het integratie van applicaties (ESB Bus, of cloud service bus bv).
 • Ervaring met het beheer van masterdata en het beheer en de beveiliging van gegevensbanken.
 • Ervaring in het aansturen van een groep (team/people management) en in het bijzonder kleine teams met een grote persoonlijke betrokkenheid in het aandragen (delivery) van oplossingen.
 • Kennis van en ervaring met informatica en in het bijzonder informatiesystemen (applicaties) vormen, meer dan ervaring met technologische onderwerpen, een vereiste.

De specifieke competenties zijn:

 • Begrip van de omgeving en de werking van het bedrijf
 • Strategische reflectie over en grondig begrip van de operationele processen
 • Begrip en kennis van de informaticastandaarden.
 • Begrip / kennis van de componenten van een informaticasysteem
 • Onderhandeling (extern / intern)
 • Bedrijfseigen software
 • Process management
 • People management
 • Ervaring met het beheer van informaticaprojecten
   

Taalkundige competenties

Ideaal is de kandidaat (kandidate) tweetalig Nederlands/Frans, maar dit criterium is niet exclusief op voorwaarde dat hij (zij) bereid is om zich te scholen en/of bij te scholen.

Ons aanbod

 • Je wordt verwelkomd in een onderneming met oog voor de werknemer maar je behoort ook tot een dynamische organisatie met een menselijke, open en transparante bedrijfscultuur waarin team spirit centraal staat.
 • We bieden aan de gelukkige kandidaat een mooi salarispakket met tal van extralegale voordelen; met een bedrijfswagen, een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques enz.
 • Je werkt nauw samen met vele verschillende diensten binnen de onderneming en je drukt je stempel op EDUCAM door je vlotte samenwerking.
 • We vertrouwen jou een functie toe die rijk is aan verantwoordelijkheden en uitdagingen.
Interesse in deze functie?

Stuur ons uw motivatiebrief en CV.