DUAMotiv

Met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF) gaat Educam aan de slag ten behoeve van de duale opleidingen binnen onze sector!

 

Wat is de doelstelling het project?

Het project wil scholen en ondernemingen ondersteunen in de inhoudelijke vertaalslag en de organisatie van de duale trajecten. Door de betrokkenen te faciliteren willen we tegelijk een toename realiseren van het aantal scholen dat duale opleidingen aanbiedt binnen onze sectoren (+5%), en een toename van het aantal leerlingen binnen deze duale opleidingen (+10%).

Wat is de aanpak?

 

Het project is opgedeeld in 2 grote delen:

2. Inhoudelijke werkgroepen 

Binnen werkgroepen gaan we in de eerste plaats aan de slag met de scholen die duale trajecten carrosserie (geprogrammeerd) hebben om hen te helpen de standaardtrajecten te vertalen naar performante duale opleidingen. We wensen fiches en ondersteuningsmateriaal te ontwikkelen die inhoudelijk en organisatorisch vertolken wat in het standaardtraject is opgenomen. Duaal leren is een dialoog tussen de school en het leerbedrijf en dit tweemaal-leren willen wij tastbaar maken. Educam sercvice zal zijn trainers waar nodig inzetten voor technische ondersteuning en een train-the-trainer. Indien er binnen het project tijd rest, gaan we aansluitend aan de slag met een opleiding uit de automechanica.

Breder maatschappelijk kader

Naast deze twee operationele delen zullen we een klankbordgroep oprichten bestaande uit leden uit een brede kring van organisaties en ondernemingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt en specifiek het duaal leren. Het is de taak van de klankbordgroep de werkzaamheden en producten van dit project in een breder perspectief te plaatsen en het generieke karakter te bewaken en terug te koppelen naar de achterban. Organisaties waarvan we dankbaar zijn dat ze hun medewerking willen verlenen zijn: team toezicht Syntra Vlaanderen, onderwijsinspectie, onderwijsoverheid, ACV-metaal, POV, GO!, KOV, VDAB.

Meer informatie? 

Luc Vandenhoeck: lvandenhoeck@educam.be

Ruben Janssens: rjanssens@educam.be

Partners

Dit project werd medemogelijk gemaakt samen met: 

esf banner