EDUCAM is partner in het project Interreg Garage 4.0

EDUCAM partenaire de Garage 4.0

Garage 4.0 heeft als doel om de bedrijven (KMO's) en de tewerkstelling duurzaam te maken en om opleiding aan te passen aan de snelle evolutie van de autosector.

Carte Garage 4.0

De evolutie (nieuwe elektrische en hybride aandrijvingen, CNG, waterstof, rijhulpsystemen, autonome voertuigen enz.) en de digitalisering vormen twee voorname uitdagingen voor KMO's in de autosector. Om te overleven moeten ze zich snel aanpassen. De afstemming tussen opleiding en/of studies enerzijds en de realiteit in de bedrijven anderzijds moet absoluut versterkt worden en met deze belangrijke mutaties rekening houden. De autosector ervaart steeds meer problemen om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden.


Garage 4.0 heeft de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma INTERREG 5 en de steun van het Waalse Gewest.


Het project verenigt de 7 volgende partners:
ZAWM in EUPEN (lid van het IAWM), leider van het project
• EDUCAM, met zetel in LUIK voor het Waalse Gewest
AutoFORM in LUIK
UCLL, hogeschool in DIEPENBEEK-HASSELT
Vista (ex-Arcus) College in HEERLEN (Nederland)
ZDK in BONN (Duitsland)
TH KÖLN, technische hogeschool in KÖLN (Duitsland)