Studie Route 2030

Welk rol speelt mobiliteit in 2030? Gaan we echt in de richting van zero-emissie mobiliteit, zero-ongevallen en zero-ownership? Welke impact zullen deze evoluties hebben voor ondernemers en hun werknemers in België? En vooral, hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Download de studie hieronder en bereid uzelf voor op de toekomst. 

The Fast Pace Of Mobility

Het landschap van de autosector en aanverwante sectoren is sinds enige jaren volop in evolutie. In dit kader kunnen we gerust spreken over turbulentie op alle niveaus. De sector van de autodistributie en -herstelling ondergaat momenteel een trend waarbij de activiteiten geconcentreerd worden. Ook op het vlak van de producten zelf en de vermarkting ervan is de evolutie uiterst ingrijpend.

Als Kenniscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren vond EDUCAM dat het ogenblik aangebroken was een vervolg te voorzien op de Studie 2020. Bijgevolg is er beslist om een grootschalige studie met de naam 2030 te voeren om alle actoren in de sector opnieuw perspectief te bieden.

Via gestructureerde enquêtes werden bedrijfsleiders en experten in overzichtsposities bevraagd. Op basis van deze studie ontwikkelt EDUCAM diensten en producten om de bedrijven in de sectoren bij te staan op de route naar de mobiliteit van de toekomst.