Mobia Automotive Management School

In navolging van de succesvolle edities van de “Febiac Advanced Automotive Managementopleiding” en “Automotive Business Class” van Educam, verenigen de mobiliteitsfederaties Febiac, Traxio en Renta samen met Educam en ICHEC, hun krachten en richten zich tot alle managers uit de mobiliteitssector met een inspirerende blended managementopleiding.

Inschrijven

Waarom voor deze opleiding kiezen?

De Mobia Automotive Management School is dé managementopleiding voor professionals in de automotive sector. Je krijgt doorgedreven training in onder andere visievorming, strategieontwikkeling, en analyse.

Je deelt jouw visie en expertise met collega’s uit de sector, en met onze trainers en specialisten denk je kritisch na over prangende vraagstukken. Het netwerk dat je zo uitbouwt is onbetaalbaar.

Blended learning, de combinatie van online en on campus training garandeert het beste leerresultaat. Bovendien is er een onmiddellijke return on investment, want je past alle kennis meteen toe op je eigen bedrijf.

Wat komt er aan bod tijdens het programma? 

In de verschillende modules van de Mobia Automotive Management School brengen specialisten en ervaringsdeskundigen uit de business hun visie over de toekomst van het mobiliteitsbedrijf  en de respectievelijke businessmodellen en helpen de deelnemers kritisch nadenken over de fundamenten van hedendaags management en leiderschap.

Over deze opleiding

Data najaar 2024
 • 17/09/2024: DNA van mijn onderneming - 08u30 - 12u30
 • 17/09/2024: Megatrends - 13u30 - 17u30
 • 18/09/2024: Visie & strategie - 08u30 - 17u00
 • 24/09/2024: Analyse van de markt en de verschillende distributiekanalen - 08u30 - 12u30
 • 24/09/2024: Reglementering - 13u30 - 17u30
 • 08/10/2024: Customer journey aftersales - 08u30 - 17u00
 • 22/10/2024: Customer journey verkoop van nieuwe voertuigen - 08u30 - 17u00
 • 12/11/2024: Impactanalyse HR - 08u30 - 17u00
 • 25/11/2024: Impactanalyse finance - 08u30 - 17u00
 • 26/11/2024: Impactanalyse finance - 08u30 - 17u00
 • 16/12/2024: Eindpresentatie dag 1 - 08u30 - 18u00
 • 17/12/2024: Eindpresentatie dag 2 - 08u30 - 18u00

Inschrijven op wachtlijst

Prijs en erkenning?

Prijs per deelnemer

4.565 EUR (10% van de prijs te voldoen bij inschrijving) 

Erkenning

VOV-erkenning: het traject in Vlaanderen is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof onder het nummer ODB-1002226

Cevora: erkenning door Cevora

 

Interesse om deze opleiding te volgen? Investeren in een medewerker met potentieel of een opvolger voor je zaak?

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat de data voor 2024 binnenkort bekend worden gemaakt! 

Schrijf je nu in op de wachtlijst en zorg ervoor dat je als een van de eersten de kans krijgt om je in te schrijven voor deze boeiende opleiding. 

Inschrijven

Een kort overzicht van de opleiding en praktische details?

Download opleidingsfiche

Het volledige programma

Het volledige traject bestaat uit 11 geplande leermomenten van zowel classroom trainings (in een trainingslokaal voor praktische aanpak) als virtual classroom training via Microsoft Teams.  Hieronder sommen we ze even voor je op: 

Doelstellingen van het traject

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer in staat om:

 • sector tendensen en consumenteninformatie kritisch te analyseren, verbanden te leggen en te beoordelen
 • de visie en strategie van de onderneming in kaart te brengen
 • een analyse van de onderneming te maken op gebied van diensten, processen financiële middelen en resources
 • ken- en stuurgetallen van de onderneming te identificeren en op te volgen
 • vanuit objectieve analyse een idee vorm te geven
 • een business plan op te stellen
 • een afdeling van een onderneming of vestiging in de automotive of mobiliteitssector optimaal te managen

De deelnemer wordt getraind in managementvaardigheden zoals:

 • analysetechnieken
 • presentatietechnieken
 • oordeelsvorming
 • besluitvorming
 • visievorming
 • strategiebepaling
 • leiderschap
Doelgroep en vereiste voorkennis

Managers en toekomstige managers in de automotive en mobiliteitssector.

Module 1 kick off: DNA van mijn onderneming

Duur: halve dag classroom training (CRT)

Inhoud: 

 • Golden cirkel Simon Sinek 

 • SWOT-analyse van de onderneming met presentatie en peer feedback 

 • Clustering van de diverse sterktes, zwaktes, opportuniteiten, bedreigingen 

 • Distilleren van de tendensen  

 • Toelichting traject en praktische afspraken  

Module 2: Megatrends

Duur: een halve dag virtual classroom training (VTC)

Inhoud: 

 • Megatrends: analyse van voorspellende markt- en consumententrends:
 1. De shift naar nieuwe aandrijflijnen en brandstoffen
 2. Multimodale oplossingen
 3. Dekkende laadstructuur
 4. Vlootbeheer
Module 3: Visie en Strategie

Duur: één dag classroom training (CRT)

Inhoud:

 • Het tot stand komen van een visie
 • Een visie omzetten naar een strategie
 • Een strategie omzetten naar een actieplan
 • Waarden identificeren Werken met een business model
 • Het Business Model Canvas van Osterwalder:
 1. Koppeling met de eigen onderneming - situatieschets
 2. Missie: Waarom doen we wat we doen?
 3. Visie: Doelgerichte aanpak
 4. Kernwaarden: Wat is onze Waardepropositie?
 5. Doelstellingen: Mikpunten voor het realiseren van de visie.
 6. Strategie: Wat, hoe, wie, welke…en tegen wanneer?
 7. Beleid opstellen i.f.v. strategische keuze
Module 4: Analyse van de markt en typologie van de verschillende distributiekanalen

Duur: een halve dag virtual classroom training (vCT)

Inhoud: 

 • Tendensen & evolutie van de concurrentie (nieuwe spelers)
 • Het distributielandschap:
 1. OEM
 2. NSC: National sales companies/importeurs
 3. Retail netwerken: concessiehouders en agenten
 4. Onafhankelijke netwerken: traders, MRA, toeleveranciers, fast-fitters…
 5. Vertical block Exemption
 • De verschillende contractstructuren
Module 5: Reglementering

Duur: halve dag virtual classroom training (VCT)

Inhoud: 

De Europese reglementering met betrekking tot de verkoop en herstelling van voertuigen en de verdeling van onderdelen begrijpen

 1. Green Deal/Fit For 55 / CAFÉ
 2. Euro 7/VII
 3. Type approval, end of series
 4. Voertuigen buiten gebruik
 5. Batterie
 6. Data access
 7. General Safety Regulation (GSR)
 8. Parts en garantie
Module 6: Customer experience Sales

Duur: één dag classroom training (CRT)

Inhoud: 

 • Evolutie van de verwachtingen en gedrag van de consument
 • Nieuwe aankoopmodellen: from ownership to usership
 • Opstellen van een marktanalyse
 • Opmaken van een concurrentieanalyse
 • De salesstrategie uitwerken van « digital to store »
 • Lead nurturing
 • Interactie met de klant
 • Verkoop van services
 • Implementatie van Retail Process Management (RPM)
Module 7: Customer experience Aftersales

Duur: één dag classroom training (CRT) 

Inhoud: 

 • Impact van de megatrends en de veranderde marktsituatie
 • Evolutie van de verwachtingen van de klant
 • Afstemmen van aanbod op de verwachtingen van de (nieuwe) klant
 • Processen analyseren
 • Rendabiliteit beoordelen
Module 8: Impactanalyse Resources

Duur: 1 dag classroom training

Inhoud: 

 • Bepalen van de “future proof” organisatie:
 1. Noden op gebied van mensen en infrastructuur
 2. Beslissingsmodel opbouwen
 • Leiderschap in de onderneming:
 1. Leiderschapsstijlen
 2. Inzicht in persoonlijkheden, leerstijlen, coachingstijlen
 3. Ontwikkeling medewerkers
 4. Doelstellingen per medewerker (productiviteit, procedures, persoonlijkheid)
 5. Voeren van coachinggesprekken
 6. POP/PAP
 7. Motivatiefactoren
 • Een HR-beleid uitwerken
 • Omgaan met arbeidsmarktkrapte
 • Werken aan employer branding
Module 9: Impactanalyse Finance

Duur: twee dagen classroom training

Inhoud: 

 • Kostenstructuur van een onderneming analyseren
 • Welke gegevens heb ik tot mijn beschikking?
 • Welke kosten neem ik mee in de Waardepropositie?
 • Prijsbepaling
 • Management van de budgetten sales & aftersales
 • Opvolging van de Business KPI’s en opmaak dashboard
 • Management van het atelier en het magazijn
 • Sturen op SMART doelstellingen
Module 10: Eindpresentatie

Duur: een halve dag classroom training 

Inhoud: 

 • Individuele presentatie van de deelnemers van hun visie en waardepropositie voor de toekomstige onderneming op basis van het Business Model Canvas  

 • De presentatie gebeurt voor een jury van afgevaardigden uit de federaties Febiac, Renta en Traxio en in bijzijn van de eigen manager 

 • De deelnemers worden beoordeeld op het tot stand komen van hun visie, hun logische redenering en besluitvorming.   

Vooruitgang en evaluatie

Het bereiken van de leerdoelstellingen bij de deelnemers wordt:

 • gedurende het leertraject geëvalueerd via kennisvragen, simulaties, vaardigheidsdemonstraties en oefeningen.
 • aan het einde van leertraject geëvalueerd op basis van een individueel eindwerk.

Aan het eind van de opleiding evalueren de deelnemers hun verworven competenties aan de hand van het evaluatieformulier.

Leermiddelen
 • VCT:  de deelnemers beschikken over een pc met internetverbinding en toegang tot Microsoft Teams.
 • Klassikale training: de training wordt georganiseerd in een trainingslokaal met tafels en stoelen en voldoende ruimte voor praktijk
 • Didactisch materiaal:  wifi, IPad- kit
Trainers

De trainers voor dit traject bezitten ruime professionele ervaring in de automotive- en mobiliteitssector met expertise in de domeinen finance, sales en aftersales.