Handboeken

Didactisch materiaal Handboeken

EDUCAM voorziet geen individuele handboekenverkoop aan derden. De aankoop van handboeken is enkel mogelijk binnen een ruimer samenwerkingsverband en onderhevig aan een aantal condities:

  • Volgen van een TTT door de toekomstige lesgevers opdat ze een zicht kunnen ontwikkelen op het concept en het didactisch kader van de opleiding.
  • Respecteren van de afspraken rond aankoop van de nodige handboeken en zich engageren geen kopies te nemen van het beschikbaar gesteld materiaal.
  • Respecteren van een aantal criteria waaronder bijvoorbeeld: eisen met betrekking tot de aanwezigheid van didactisch materiaal, de noodzaak  te beschikken over individuele persoonlijke beschermingsmiddelen…