Opleidingen van de toekomst

Waar gaat het over?

EDUCAM heeft ingetekend op het ESF-project “opleidingen van de toekomst”. Binnen dit project is het de bedoeling om een nieuwe opleiding met XR-technologie uit te werken, met name “Bewust en veilig aan de slag in en rond voertuigen in de werkplaats”.

De noodzaak voor de ontwikkeling van deze nieuwe opleiding komt voort uit twee -door de sector uitgevoerde- studies, met name “Route 2020” en de nieuwere versie “Route 2030: The fast pace of mobility”. Deze scope-studies tekenen een duidelijk beeld van de evoluties die momenteel in sneltreinvaart bezig zijn en zich de komende jaren mogen zullen verderzetten in de sector. De studies tekenen een duidelijk beeld van de benodigde competenties in deze veranderende werkomgeving. Bewust omgaan met de eigen veiligheid en die van collega’s zijn basisattitudes die op elk werkdomein van cruciaal belang zijn. De competenties rond veiligheid zijn uiteraard inherent aan verandering en belangrijk bij het verwerven van nieuwe competenties.

Ondersteuning van leerkrachten met handleiding en vervolgtraject

We betrekken uiteraard ook de scholen zelf in het verhaal, aangezien zij de eindgebruikers zullen zijn. We nemen enkele scholen mee in het project als testschool om zo hun input te kunnen meenemen in de ontwikkeling. Ten behoeve van de leerkrachten maken we niet alleen een handleiding om met de software te werken, maar zullen we ook inzetten op een vervolgtraject ‘wat na de XR?’. Dit zal in cocreatie met de leraars en de ontwikkelaars worden uitgewerkt. 

Na de afloop van het project zal de ontwikkelde software gratis te beschikking gesteld worden van de scholen via KlasCement en deze webpagina. De XR-applicatie zal kunnen gebruikt worden op de VR-brillen die de RTC’s aankomen in het kader van de Digisprong. Zo kunnen de scholen dit innovatieve aanbod volledig gratis aan de leerlingen aanbieden. 

Op de tijdslijn hieronder kan je de groei van ons project in woord en beeld opvolgen.