Autoweb praktijkmodule: geometrie

Opleidingsinhoud

 • Wat is sporing, wielvlucht en naloop?
 • Regelmogelijkheden en werkvolgorde
 • 3D-wieluitlijntoestel: instelling en gebruik
 • Oorzaken van abnormale bandenslijtage
 • Oorzaken van abnormaal rijgedrag

Doelstelling

Na het volgen van de opleiding is de cursist in staat om:

 • de meest courante regelmogelijkheden van een wieluitlijing op te noemen
 • een wieluitlijntoestel correct in te stellen en te gebruiken
 • op basis van het verhaal van de klant en de toestand van het voertuig een diagnose te stellen
 • een wieluitlijning correct uit te voeren

Doelgroep & voorkennis

De opleiding richt zich tot leerlingen en leerkrachten die hun kennis over wieluitlijning op een praktische manier willen uitbreiden. Deze opleiding is het praktisch vervolg op de e-learningmodule "Geometrie" op Autoweb. De deelnemer dient de Autoweb-module met succes doorgenomen te hebben.

Leermiddelen

 • Een Powerpointpresentatie met handouts
 • Werkbladen
 • Diverse voertuigen
 • Didactische schaalmodellen
 • Een 3D-wieluitlijntoestel
 • Banden met een abnormaal slijtagepatroon
Deze opleiding is niet beschikbaar voor bedrijven.

Ontdek hier het aanbod voor bedrijven.
Prijs
0.00 €
Code:
202231

Interesse voor deze E-learning? Bent u een leerkracht of trainer in de autotechniek of koetswerk? Vraag uw toegang tot autowebtraining via: autowebtraining@educam.be