Certificerende opleiding HEV - Vakbekwaam medewerker - Niveau 2 Reloaded (e-test)

Ben je in het bezit van een sectoraal certificaat HEV – Vakbekwaam medewerker niveau 2 dat in de nabije toekomst vervalt en dat je wil verlengen ? Je hebt de afgelopen jaren regelmatig op HEV gewerkt en hebt regelmatig bijscholing in deze materie gevolgd ? Dan is deze online test iets voor jou.  Wacht niet té lang, want je huidig certificaat moet nog geldig zijn om je op deze online test te kunnen inschrijven.

Wat wordt er getest in deze e-test?

In deze e-test wordt je kennis getest rond het veilig werken aan HV-voertuigen. In deze e-test wordt je kennis getest rond het veilig werken aan HV-voertuigen. Deze e-test heeft tot doel om je bij slagen toe te laten opnieuw over een geldig sectorale certificaat “vakbekwaam medewerker garage” voor 6 jaar te beschikken.

In deze e-test gaan we na of je nog steeds de nodige competenties bezit om op een veilige manier aan een HV-voertuig te werken. Deze competenties zijn:

 • De HV-vakbekwame medewerker beschikt over kennis van de opbouw en de werking van HV- voertuigen, de componenten en de relaties van het HV-aandrijfsysteem met andere in het HV- voertuig aanwezige systemen.
 • Hij kent de risico's gelinkt aan HV-voertuigen en beheerst de specifieke arbeidsprocedures voor het werken aan het HV-systeem van deze voertuigen en leeft deze nauwgezet.
 • Hij is in staat de risico's in te schatten van het uit te voeren werk aan een specifiek HV-voertuig op basis van het type voertuig, de toestand waarin het voertuig zich bevindt en de aard van de werken die hij moet.
 • Hij kent de grenzen van het eigen actiedomein.

Inhoud van de vragen

Er worden in totaal 25 vragen gesteld over volgende thema’s:

 • de technologie gebruikt in HV-voertuigen.
 • de risico’s verbonden aan HV-voertuigen.
 • de beschermingsmiddelen en gereedschappen te gebruiken tijdens het werken aan HV-voertuigen.
 • de toe te passen werkmethodes.
 • de verschillende procedures die worden gebruikt om een voertuig spanningsvrij te zetten.

Vereiste voorkennis

De volgende voorkennis is vereist:

 • In het bezit zijn van een geldig sectoraal certificaat “HEV vakbekwaam medewerker – niveau 2
 • Regelmatig bijscholingen hebben gevolgd omtrent HV-voertuigen sinds je eerder behaald certificaat

Duur van de test

De maximale doorlooptijd bedraagt 45 minuten.

Certificering

Wie slaagt op deze e-test ontvangt een sectoraal certificaat HEV– Vakbekwaam medewerker – niveau 2 Reloaded, met een geldigheidsduur van 6 jaar.

Leermiddelen

Een rustige ruimte met een computer met een actieve internettoegang.

Certificering
je ontvangt een sectoraal certificaat HEV– Vakbekwaam medewerker – niveau 2 Reloaded, met een geldigheidsduur van 6 jaar.
Duur
Standaardtarief
€ 90.00 Excl. BTW
Sectortarief
€ 90.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
215393

                     Schrijf je in voor deze E-learning                     

Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.