Elektriciteit 1 heavy duty

Opleidingsinhoud

 • Elektrische grootheden: U, I en R.
 • Metingen aan een elektrische kring met een multimeter.
 • Elektrische storingen opzoeken met een multimeter: onderbroken kring, kortsluiting, spanningsval en verborgen verbruiker.
 • Elektrische schema's van de start- en laadkring van een industrieel voertuig lezen.
 • Meten met een  multimeter in de start- en laadkring van een industrieel voertuig.
 • Storingzoeken met een multimeter in de start- en laadkring van  een industrieel voertuig.
 • Verrichten van onderhoud met een multimeter in de start- en laadkring van een industrieel voertuig.
 • Veilig en waterdicht herstellen van elektrische verbindingen.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om:

 • de werking van de elektrische kring van een industriëel voertuig te verklaren
 • het elektrisch schema van de start- en laadkring van een machine te lezen en het te gebruiken bij het storingzoeken
 • een onderhoud uit te voeren van elektrische verbindingen en componenten met gebruik van een multimeter en andere hulpmiddelen
 • elektrische storingen op te sporen met een multimeter
 • elektrische storingen duurzaam en veilig te herstellen

Doelgroep & voorkennis

Werkplaats- en servicetechnici die aan industriële voertuigen werken. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Sector
Garagebedrijf
Metaalhandel
Terugwinning van metalen
Type
In Company
Duur
2 dagen
Code:
201975

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.