Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

 1. Het belang van functionerings- en evaluatiegesprekken
  • Prestatiemanagementcyclus
  • Functionerings- en evaluatiegesprekken binnen de rollen van leidinggeven
 2. Functioneringsgesprekken gaan om ontwikkeling
  • Een gesprek is een dialoog
  • Feiten & interpretaties
  • Beoordelingsfouten
  • Sterktes en ontwikkelingspunten kunnen aangeven voor medewerkers.
 3. Voorbereiden van het functionerings- of evaluatiegesprek
  • Hoe jezelf, medewerkers en de omgeving voorbereiden op het functionerings- of evaluatiegesprek
 4. Het functionerings- en evaluatiegesprek voeren
  • Stappen in het voeren van een functionerings- of evaluatiegesprek
 5. Heldere en concrete afspraken maken
 6. Moeilijke situaties ombuigen naar een constructieve situatue
 7. Oorzaken van weerstand.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding is de leidinggevende in staat om:

 • Het belang van functionerings- en evaluatiegesprekken te begrijpen.
 • Zich op een goede manier voor te bereiden op een functionerings- of evaluatiegesprek.
 • Op een correcte manier een functionerings- en evaluatiegesprek te voeren met hun medewerkers.
 • De valkuilen in te schatten en om te gaan met moeilijke situaties.

Doelgroep & voorkennis

Leidinggevenden met (een eerste) ervaring als leidinggevende die zich wensen te verdiepen in de vaardigheden van het leidinggevenden. De deelnemers volgden reeds de opleiding "Leiding geven op de werkvloer".

  Duur
  Standaardtarief
  € 300.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 270.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  207678

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.