Lastechnieken voor hoogsterkte staal

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod :

 • Kennismaking met de verschillende hogesterktestaalsoorten en staalplaat.
 • Studie van de tekortkomingen van conventioneel halfautomatisch lassen.
 • Puntlassen van moderne soorten koetswerkstaal.
 • Pulserend lassen van modern plaatwerk.
 • Hardsolderen met een pulserend halfautomatisch toestel.
 • Keuze van de lastechniek en de afstellingsparameters volgens de eisen van de fabrikant.
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen vóór het lassen :
  • Bescherming van de schakeleenheden en de elektronische componenten;
  • Bescherming tegen het uitklappen van airbags, gordelspanners enz.
 • Werkwijze :
  • Uitleg en theorie (25%)
  • Praktijkoefeningen over de verschillende lasprocedés (75%).

   De cursisten zullen zelf een constructie maken en daaraan een deelreparatie verrichten: analyse van lasfouten, controlemethode voor de laskwaliteit.

 • Troubleshooting.
 • Praktische tips.
 • Veiligheid en milieu : specifieke veiligheids- en hygiënemaatregelen bij lasoperaties.

Doelstelling

Deze opleiding streeft volgende leerdoelen na :

 • Kennen van de moderne variaties op staalplaat in de koetswerkopbouw en de gevolgen ervan voor het reparatielaswerk ;
 • Kennen van de verschillen tussen klassieke halfautomatische en pulserende toestellen ;
 • Kennen en kunnen toepassen van de techniek van het hardsolderen ;
 • Kennen van de verschillen tussen en het gebruik van puntlastoestellen die worden aanbevolen voor het lassen van een modern koetswerk ;
 • Kennen en kunnen toepassen van de verschillende lasmethoden die noodzakelijk zijn om koetswerkreparaties volgens de nieuwste richtlijnen van de constructeurs en de normen van de verschillende technische controleorganismen te verrichten ;
 • Kunnen verrichten van een deelreparatie met gebruik van hedendaagse lasmethoden.

Doelgroep & voorkennis

Autoschadeherstellers met ervaring in het lassen, die de recente ontwikkelingen op het gebied van lassen willen kennen. 

Leermiddelen

Deze praktijkgerichte opleiding vergt een werkplaats naast een leslokaal.

Hieronder volgt een greep uit het vereiste materiaal. Een gedetailleerde lijst van het didactisch materiaal kan worden aangevraagd. Die lijst bevat in het bijzonder :

 • Een theorielokaal met overheadprojector of multimediacomputer met projector;
 • Een werkplaats met voorzieningen voor lasoperaties en een afzonderlijke lasrookafzuiging;
 • Didactische koetswerkcomponenten om de door de technische controleorganismen vereiste werkwijzen in de praktijk te kunnen brengen;
 • Verschillende soorten hogesterktestaalplaat;
 • Twee elektrische puntlastoestellen;
 • Twee pulserende halfautomatische lastoestellen;
 • De specifieke veiligheidsuitrusting voor laswerken.
  Duur
  Standaardtarief
  € 680.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 590.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  205197

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Prijs
  0.00 €
  Code:
  205197