Operationele marketing

Opleidingsinhoud

Deel 1

 1. Marketing in ruimere context
  • Definitie en doelstellingen
  • Automotive en industriële marketing t.o.v. consumentenmarketing
  • Marktgerichte aanpak en klantgerichte aanpak
  • Marketingfunctie in de onderneming
  • Specifieke kenmerken in functie van de eigen onderneming
 2. Inzicht in het consumentengedrag van de klant binnen de eigen onderneming
  • Behoeftestructuur en consumentengedrag: kenmerken en inzichten
  • Koopgedrag: inzichten
  • Gevolgen voor het marketingbeleid van de onderneming
 3. Marktsegmentering
  • Doelstelling van segmenteren
  • Toepassing in de eigen sector en onderneming
 4. Marketing-mix
  • De 5 P's: praktische duiding met toepassing op het eigen bedrijf in functie van de opmaak van een marketingplan
  • Prijs, product, promotie, plaats, personen
 5. Marketingplan
  • Aanzet tot opmaak van het marketingplan

Deel 2

 1. Communicatiemanagement
  • Belang van communicatie in marketing
  • Middelen tot communicatie
  • Samenwerking met leverancier / andere / enz.
 2. Marketingbudget
  • Bouwstenen van het marketingbudget
  • Parameters: financiële en operationele (+ verband)
  • Prognoses:
   • Betrouwbaarheid
   • Opmaak van een budget
   • Boordtabellen met het oog op de opvolging
 3. Uitwerking van een marketingplan en marketingstrategie
  • Opmaak van een plan
  • Uitwerking van een strategie

Doelstelling

Na deze opleiding is de deelnemer in staat om:

 • een marketingstrategie te ontwikkelen op basis van theorie en modellen voor de eigen mobiliteits- of metaalhandelsonderneming
 • de marketinginspanningen voor de eigen onderneming te managen en zijn ondernemerschap optimaal aan te wenden
 • zelf een praktisch marketingplan uit te werken voor de eigen onderneming

Doelgroep & voorkennis

(Aankomende) zaakvoerders van mobiliteits- en metaalhandelsbedrijven. Praktijkervaring is aangewezen.

Leermiddelen

De nadruk ligt op het leren via praktijkoefeningen. De cases die worden besproken komen uit de praktijksfeer van de deelnemers. De deelnemers ontvangen een PowerPointpresentatie, waarin de belangrijkste elementen uit de opleiding te vinden zijn en die ook als leidraad tijdens de lessen gevolgd wordt.

  Duur
  Standaardtarief
  € 600.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 540.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  201916

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.