Pneumatica heavy duty

Opleidingsinhoud

De praktijkopleiding is volledig opgebouwd uit opdrachten met focus op schemalezen, werking, afstellen, samenstellen en onderhouden van pneumatische ventielen van industriële voertuigen.

Doelstelling

Na deze opleiding zal de cursist in staat zijn om

  • de verschillende pneumatische circuits op een truck en trailer te kunnen begrijpen.
  • de pneumatische schema's op voertuigen te kunnen lezen en de werking ervan te kunnen uitleggen.
  • de verschillende pneumatische ventielen op een voertuig duurzaam en veilig te kunnen onderhouden, afstellen en herstellen.
  • metingen te kunnen uitvoeren aan en een diagnose te kunnen stellen van pneumatische circuits op een voertuig.

Doelgroep

Werknemers die bij het uitoefenen van hun taken in contact komen met pneumatische circuits en componenten voor truck en trailers.

Sector
Garagebedrijf
Metaalhandel
Type
In Company
Duur
2 dagen
Code:
202235

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.