Sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 1 - Heavy Duty

Opleidingsinhoud

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de theorieproef attesteert dat de houder ervan:

 • zicht heeft op de algemene opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig
 • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen
 • zicht heeft op wat hij als gesensibiliseerd werknemer aan werkzaamheden mag uitvoeren
 • het verband kan zien tussen zijn eigen werkzaamheden en het hogespanningssysteem

Doelstelling

 • Begrijpen van de algemene werkingsprincipes van elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 • Kennen van het werkdomein van gecertificeerde personen van niveau 1, 2 en 3.
 • Kunnen identificeren van elektrische en hybride elektrische voertuigen en kennen van de eraan verbonden risico's.
 • Kunnen omgaan met elektrische en hybride elektrische voertuigen (dagelijks gebruik: starten en rijden).
 • Correct kunnen inschatten van de risico's, kennen en kunnen toepassen van de juiste procedures bij de omgang met elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 • Kunnen inschatten van de risico's van het werken aan beschadigde voertuigen. 

Doelgroep & voorkennis

Vereiste voorkennis: geen.

Wie werkt aan elektrische en hybridevoertuigen, maar nooit aan het hogespanningssysteem of componenten ervan. De doelgroep voert ook geen risicovolle werkzaamheden uit in de buurt van het hogespanningssysteem (bv. lassen).

In deze doelgroep zijn er verscheidene profielen. Het kan gaan over mecaniciens, technici, koetswerkherstellers enz. van bedrijven waar niet aan (of in de buurt van) hogespanningssystemen gewerkt wordt of van bedrijven waar wel aan hogespanningssystemen gewerkt wordt, maar waar dit niet tot het takenpakket van deze personen behoort.

Leermiddelen

 • Een leslokaal met werkplaats
 • Didactische borden, onderdelen en voertuigen
 • Veiligheidsuitrusting

"We krijgen 25% hybride voertuigen binnen"

Ludwig Vromman, van Carrosserie Vromman, legt uit waarom het belangrijk is om goed opgeleid te zijn om aan HEV voertuigen te werken.

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificeringproef slaagt, ontvangt ook een sectorcertificaat van het niveau 1.

  Certificering
  Sectorcertificaat niveau 1
  Duur
  Standaardtarief
  € 285.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 285.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  202314

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Doelgroep
  Prijs
  0.00 €
  Code:
  202314