Sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 2 (ERCS)

Opleidingsinhoud

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

 • kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybridevoertuig
 • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen
 • kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden

Doelstelling

 • Begrijpen van de algemene werkingsprincipes van elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 • Kennen van het werkdomein van gecertificeerde personen van niveau 1, 2 en 3.
 • Kunnen identificeren van elektrische en hybride elektrische voertuigen en kennen van de eraan verbonden risico's.
 • Kunnen omgaan met elektrische en hybride elektrische voertuigen (dagelijks gebruik: starten en rijden).
 • Correct kunnen inschatten van de risico's en kennen en kunnen toepassen van de juiste procedures bij de omgang met elektrische en hybride elektrische voertuigen.
 • Veilig spanningsvrij kunnen maken van elektrische en hybridevoertuigen.
 • Kunnen inschatten van de risico's van het werken aan beschadigde voertuigen.

Doelgroep & voorkennis

Vereiste voorkennis: om de opleiding correct aan te vatten moet de deelnemer kennis hebben van elektriciteit (de elektrische grootheden, het verband ertussen, het verschil tussen AC en DC enz.)

Wie werkt aan elektrische en hybridevoertuigen, ook aan het hogespanningssysteem of onderdelen ervan, op voorwaarde dat het voertuig eerst correct spanningsvrij en veilig is gemaakt.

Er zijn verschillende doelgroepen, waarvoor de accenten van de opleiding anders zullen liggen (de certificeringsproef blijft natuurlijk wel gelijkwaardig):

 • mecaniciens en technici
 • koetswerkherstellers
 • pechverhelpers

Leermiddelen

 • Een leslokaal met werkplaats.
 • Didactische borden, onderdelen en voertuigen.
 • Veiligheidsuitrusting.

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificeringproeven slaagt, ontvangt ook een sectorcertificaat niveau 2

Sector
Garagebedrijf
Koetswerkbedrijf
Type
In Company
Certificering
Sectorcertificaat niveau 2
Duur
2 dagen
Code:
202317-ERCS
4 nov 2020
5 nov 2020
€ 500.00 Excl. BTW
4
EDUCAM Training Center Lokeren
Schrijf je inSchrijf je in op de wachtlijst

Deze opleiding is voorbehouden voor werknemers van Eurorepar Car Service.

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.