Sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 3

Opleidingsinhoud

 • Inleiding: opbouw van de sectorale certificering, regelgeving en normen met betrekking tot werkzaamheden onder spanning
 • Identificering van het voertuig en opzoeken van informatie
 • Hogespanningssysteem: rol van de verschillende componenten en gevaren
 • Diagnostiek en meten
 • Voorbereiding van het werk: arbeidsomgeving, PBM's, gereedschap, meettoestellen
 • Risicoanalyse: begrijpen van de inwendige opbouw van het batterijpack en bepalen van de bijbehorende gevaren
 • Arbeidsprocedures: toepassing van arbeidsprocedures met het oog op veilig werken
 • Optioneel: spanningsmetingen aan werkende componenten
 • Besluit

Doelstelling

Na de opleiding kan de deelnemer de gevaren inschatten op het vlak van werkzaamheden in het batterijpack of in de buurt van componenten die niet spanningsloos gemaakt kunnen worden. Hij kan de procedures van de autobouwer correct toepassen en daarbij rekening houden met de geldende wetgeving.

Eindcompetenties

 1. Kunnen toepassen van de algemene aanbevelingen over elektrische voertuigen, met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties in de arbeidsorganisatie en in de werkplaats.
 2. Kunnen herkennen van de wijze waarop een hogespanningssysteem van een bepaald voertuig opgebouwd is en kunnen toelichten van de rol van elke component ervan.
 3. Kunnen inschatten van de gevaren van elke component van het hogespanningssysteem (in het voertuig, maar ook in het batterijpack) en er veilig aan kunnen werken.
 4. Begrijpen en kunnen toepassen van de procedures van de autobouwers.
 5. Gebruiken van PBM's en de correcte gereedschappen indien noodzakelijk.

Doelgroep & voorkennis

Technici die moeten werken aan het binnenwerk van hogespanningsbatterijpacks of in de buurt van componenten die tijdens de werkzaamheden niet spanningsloos gemaakt kunnen worden.

Deelnemers moeten verplicht een geldig certificaat "Vakbekwaam medewerker om aan HEV te werken - Niveau 2" bezitten.

Aantal deelnemers: max. 6 personen

Certificering

Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificerende proeven slaagt, krijgt een sectoraal certificaat "Gespecialiseerd medewerker HEV - Niveau 3".

Sector
Garagebedrijf
Type
In Company
Certificering
Gespecialiseerd medewerker HEV - Niveau 3
Duur
2 dagen
Prijs open sessie
€ 550.00 Excl. BTW
Code:
208005

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.