Sorteren van metalen

Opleidingsinhoud

 • Inleiding
 • Machines in een metaalrecuperatiebedrijf
 • Meten, wegen en uitrekenen
 • Ferro- en non-ferrometalen herkennen
 • Non-ferrometalen sorteren
 • Omgaan met handgereedschappen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieupreventie
 • Basis EHBO

Doelstelling

Na het volgen van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn om:

 • ferro en non-ferrometalen en hun subcategorieën te onderscheiden
 • de begrippen bruto, tarra en netto te onderscheiden en correct toe te passen
 • veilig de courante kleine gereedschappen te hanteren
 • correct de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken
 • de nodige voorzorgen te nemen om milieuverontreiniging te vermijden
 • enkele handelingen van de basiseerstehulp toe te passen
 • de basis van brandpreventie toe te passen

Doelgroep & voorkennis

Personen die starten als sorteerder in een metaalrecuperatiebedrijf. Er is geen voorkennis vereist.

Duur
Standaardtarief
€ 430.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
204803

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.