Terugwinning koudemiddel uit voertuigen (ERCS)

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

Elementaire kennis van de hoofdbepalingen van de Europese reglementen en richtlijnen (842/2006, 2006/40/EC en 307/2008 )

 • Kader en presentatie van de Europese regelgeving (Notie van broeikaseffect en de impact op het klimaat)
 • Implementatie van deze wetgeving in de Belgische regionale besluitvormingen.

Elementaire kennis van de werking van klimaatregelsystemen op motorvoertuigen

 • Principe van koudekring : verdamping
 • Aggregatietoestanden van koemiddel: vloeibaar en gas
 • Verandering van aggregatietoestand (verdamping - condensatie), latente warmte
 • Koudekring, beschrijving van de samenstellende onderdelen (met inbegrip van de elektrische), foto's van een installatie en lokalisatie van de componenten, foto's van de verschillende onderdelen

Elementaire kennis van:

 • het gebruik van en de eigenschappen van de gefluoreerde gassen, gebruikt als koelmiddel in klimaatsystemen op motorvoertuigen
 • de impact van de uitstoot van deze gassen op het milieu (ordegrootte van hun "global warming potential" in verhouding tot de klimaatswijzigingen)
 • Eigenschappen van de R-134a en andere koelmiddelgassen
 • Global warming potential van gebruikte koelmiddelen in klimaatsystemen op motorvoertuigen

Kennis van de geldende procedures om gefluoreerd koelmiddel terug te winnen

 • Opbouw, werking en gebruik van een onderhouds-/terugwinningstoestel
 • Relatie tussen temperatuur en verdampingsdruk, verandering van de toestand van een stof
 • Eigenschappen van R-134a (curve T- verdampingsdruk), verdampingsdruk bij kamertemperatuur
 • Manometers op het onderhouds-/terugwinningstoestel (absolute druk/relatieve druk, depressie)
 • Procedure met garantie van een volledige terugwinning van de gassen, aanwezig in de installatie.

Verhandelen van koelmiddelflessen

 • Opbouw van een koelmiddelfles, aantal en functie van de kleppen
 • Overgieten van koelmiddel in vloeibare toestand
 • Informaties op de flessen (maximale laadcapaciteit, ...)
 • Aansluiting van de fles op het onderhouds-/terugwinningstoestel

Aansluiten en afkoppelen van een terugwinningstoestel aan de daarvoor voorziene aansluitingen op een klimaatbeheersingssysteem met gefluoreerd koelmiddel in een motorvoertuig

 • Gebruiken van een terugwinningsapparaat
 • Demonstratie door de lesgever van een terugwinningstoestel met aandacht voor verschil in procedure voor manueel, half-automatisch en volautomatische toestellen
 • Praktijkopdracht door de deelnemers
 • Demonstratie door de lesgever van een hervulling met vermelding van aandachtspunten voor het vermijden van vrijkomen van koelmiddel in de atmosfeer (aansluitingen, belang van goed vacumeren, leegmaken leidingen)

Lekdetectie

 • Voorstelling van de verschillende methoden (UV-straling, sniffer, zeepoplossing, druktest met stikstof)
 • Een onderdeel (bijvoorbeeld een condensator) waarop een lek zit tonen en met behulp van UV-straling en sniffer het lek zichtbaar opsporen.

Proef

 • theorie
 • praktijk:
  • omgaan met een koelcilinder
  • uitvoeren van een terugwinning

Doelstelling

Deze opleiding streeft volgende leerdoelen na:

 • Na een geslaagde opleiding zal de cursist het certificaat van "gecertificeerd technicus" behalen

Doelgroep & voorkennis

Voor alle personen die werken aan klimaatbeheersingssystemen in voertuigen en die een geldig certificaat voor de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatbeheersingssystemen in bepaalde motorvoertuigen wensen te behalen. Er wordt geen specifieke voorkennis vereist.

Leermiddelen

Voor de eindtest is per 6 personen nodig:

 • Een terugwinningsapparaat (servicestation of recuperatietoestel).
 • Een systeem met gefluoreerd koudemiddel (voertuig met een klimaatbeheersingssysteem, didactische stand of een gesloten opslagmedium voorzien van serviceaansluitingen).
 • Beschermende uitrusting (bril en handschoenen) in voldoende aantallen voor de kandidaten.
 • Een fles met één aansluiting.
 • Een terugwinningsfles waarop duidelijk leesbaar aangeduid is wat het maximale vulgewicht aan R134a is en de tarra van de fles (deze fles kan een van de flessen zijn die in de vorige 2 punten zijn vernoemd).
 • Een warmeluchtblazer.
  Type
  Certificering
  Gecertificeerd technicus
  Duur
  Standaardtarief
  € 285.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 285.00 Excl. BTW
  Code:
  201921-ERCS

  Deze opleiding is voorbehouden voor werknemers van Eurorepar Car Service.

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.