Tussenpersoon in consumentenkrediet (basis opleiding met examen)

Een (garage)bedrijf dat consumentenkrediet wenst aan te bieden, dient zich te registreren bij de FMSA als "Agent in Nevenfunctie" (K.B. van 26 oktober 2015 – Wetboek van economisch recht). Dit is enkel mogelijk mits voorleging van een attest behaald na een officieel examen. Met dit initiatief kan de kandidaat zich optimaal voorbereiden teneinde zijn slaagkansen op het examen te vergroten. Het initiatief sluit af met het examen.

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

 1. Algemene beginselen van de kredietbemiddeling
  • Het Belgische financiële landschap
  • Wetten die raakvlakken hebben met de financiële sector
  • Compliance
  • Contractueel recht
  • Gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel op het krediet
  • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 2. Consumentenkrediet
  • Kredietaanverwante materie: betalingsverkeer
  • Zekerheden
  • Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht: doel en toepassingsgebied, precontractuele bescherming van de klant, identificatie- en controlegegevens, afsluiten van de overeenkomst, vervroegde terugbetaling, niet-uitvoering van de kredietovereenkomst, toegang tot de activiteit van kredietgevers en kredietbemiddelaars, controle en sancties
 3. Examen

 

Doelstelling

Na het volgen van dit initiatief is de deelnemer in staat om:

 • De algemene beginselen van kredietbemiddeling te kennen;
 • De wettelijke context van het consumentenkrediet te kennen en toe te passen;
 • Voorbereid deel te nemen aan het wettelijk examen "Kredietbemiddeling - Tussenpersoon in het consumentenkrediet"

Doelgroep & voorkennis

De opleiding is bestemd voor "Personen in Contact met het Publiek" (PCP) en "Distributieverantwoordelijken" bij een "agent in nevenfunctie" (dit is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor rekening van een of meer kredietgevers (zoals een autoconcessiehouder)).

De deelnemer wordt geacht om de beschikbaar gestelde syllabus en e-learningmodules vooraf zelfstandig door te nemen en in te studeren voor aanvang van de coaching- en examendag.

Leermiddelen

Deze opleiding wordt ondersteund met een e-learning module en een handboek voor de deelnemer.

Certifiering

Wie de opleiding volgt ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat. Wie voor het examen slaagt ontvangt hiervan een attest van de Febelfin Academy.

Sector
Duur
Standaardtarief
€ 440.00 Excl. BTW
Sectortarief
€ 440.00 Excl. BTW
Enkel bovenstaande prijs komt in aanmerking voor subsidies.
Certificeringsprijs
€ 160.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
210029

Febelfin academy png

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.