Tussenpersoon in consumentenkrediet: kredietbemiddeling 360° overzicht

Opleidingsinhoud

1. Consumentenkredietbemiddeling: een globaal overzicht

 • Het toepassingsgebied van Boek VII WER
 • De partijen bij een kredietovereenkomst

- De kandidaat-kredietnemer
- De kredietgever
- De kredietbemiddelaar

 • De kredietvormen
 • De precontractuele fase van de kredietovereenkomst

- De kredietpromotie
- De verplichting informatie bij de consument in te winnen
- De verplichting informatie te verstrekken
- De verplichting raad te geven
- De verplichting de kredietwaardigheid te beoordelen
- De kredietweigering
- De koppelverkoop
- De bewijslast en de sancties

 • Het sluiten van de kredietovereenkomst

- Het voorafgaandelijk kredietaanbod
- De vormvereisten
- Enkele bijzondere clausules
- De courante zekerheden
- Wat met nevendiensten ?

 • De uitvoering van de kredietovereenkomst

- De terbeschikkingstelling van het kredietbedrag
- De wijzen van terugbetaling van het kapitaal
- De kosten van het krediet
- De soorten wanprestaties
- De betalingsachterstand

 • Het einde van de kredietovereenkomst

- De volledige terugbetaling op de eindvervaldag
- De vervroegde beëindiging en terugbetaling

 • Diverse topics

- Gedragsregels in de gehele kredietprocedure
- JKP
- Ombudsfin
- CKP

2. Route 2030 by Educam: The Fast Pace of Mobility            

 • De route naar ‘0 emissies’ en de impact op het autobedrijf
 • De route naar ‘0 incidenten’ en de impact op het autobedrijf
 • De route naar ‘0 eigendom’ en de impact op het autobedrijf

 

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

 • Vijf jaar na de invoering van de verplichte inschrijving (uiterlijk 30 april 2017) als kredietbemiddelaar, een opfrissing en een helder actueel overzicht te hebben van alle aspecten: inzicht op boek VII van het Wetboek Economisch Recht en klanten deskundig kunnen adviseren met alle kennis aangaande het sluiten van een kredietovereenkomst;
 • De evoluties waaraan bedrijven in de autosector razendsnel geconfronteerd worden onderkennen en de gevolgen voor het autobedrijf weten in te schatten;

 

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding richt zich op verkoopsmedewerkers.

  Sector
  Duur
  Standaardtarief
  € 440.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 340.00 Excl. BTW
  *Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
  Code:
  223007

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.