Tussenpersoon in consumentenkrediet: Kredietcontracten in automobielsector

Opleidingsinhoud

Tijdens de opleiding komen volgende punten aan bod:

Deel 1:

Het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van consumentenkrediet: praktische benadering van de courante te ondertekenen documenten (met praktijkvoorbeelden)
(SECCI - Formulier voor kredietaanvraag - De kredietovereenkomst - De courante Algemene Voorwaarden - Aflossingsplan - De akte van overdracht van schuldvordering - De borgstelling - Europees SEPA-mandaat - Domiciliëring - Leveringsakkoord - Terugkoopverbintenis van het voertuig.

Deel 2:

De antiwitwaswetgeving: de wet van 18 september 2017
(Juridisch kader - Begrippen - Typologie van de verrichtingen - Belgische wetgeving: preventief en repressief deel - De belangrijkste verantwoordelijke instanties - Risicofactoren - De belangrijkste verplichtingen (identificatie/verificatie van de identiteit - Cliënt-acceptatiebeleid - Waakzaamheidsplicht - Meldingsplicht - Bewaarplicht - Opleidingsplicht - Interne organisatie))

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om het verband te leggen tussen de contractuele documenten die hij dagelijks gebruikt in het kader van zijn kredietactiviteiten en de relevante wetgeving met betrekking tot consumentenkrediet. Hij neemt tevens kennis van de antiwitwaswetgeving.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot verkoopsmedewerkers.

Sector
Duur
Standaardtarief
€ 440.00 Excl. BTW
Sectortarief
€ 340.00 Excl. BTW
*Deze opleiding is gratis voor specifieke profielen. Meer informatie
Code:
213634

Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
Vraag uw InCompany opleiding aan

Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.