Veilig werken aan HEV Carrosserie ED2 (Eurogarant)

Opleidingsinhoud

De opleiding behandelt de werking en de opbouw van de elektrische aandrijving. De potentiële gevaren en de te volgen veiligheidsprocedures bij interventies komen uitgebreid aan bod. Het accent ligt op wat je wel en niet mag doen aan deze voertuigen, maar ook hoe je om moet gaan met gevaarlijke situaties. Het gebruik en de controle van veiligheidsuitrusting en speciaal gereedschap komt uitgebreid aan bod in de praktijk. Het in veiligheid stellen van een elektrisch of hybride voertuig vormt een belangrijke competentie die de opleiding nastreeft.

Het certificaat dat wordt uitgereikt na het volgen van de opleiding en het slagen voor de proef (theorie en praktijk), attesteert dat de houder ervan:

 • kennis heeft van de opbouw van een elektrisch of hybride voertuig;
 • kennis heeft van de voornaamste risico's die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen;
 • kennis heeft van een veilige werkmethode en deze ook heeft toegepast tijdens de werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte meetapparatuur kan selecteren en gebruiken in functie van de uit te voeren werkzaamheden.

Doelstellingen

Wanneer de deelnemer de opleiding heeft gevolgd en geslaagd is voor de proeven, beantwoordt hij aan de omschrijving van een vakbekwaam medewerker carrosserie zoals omschreven in de norm EDU100v3.0.

Deze opleiding streeft volgende leerdoelen na:

 1. De deelnemer kan een HV-voertuig en HV-componenten identificeren:
  • Kan een HV-voertuig onderscheiden van een niet-HV-voertuig
  • Kent de rol en functie van de opbouwende componenten van een HV-systeem.
  • Kent de relaties van het HV-systeem met andere in het HV-voertuig aanwezige systemen.
  • Weet welke specifieke onderdelen gevaar inhouden en kent de indicaties voor aanwezige gevaren.
 2. De deelnemer kan een voertuigbeoordeling maken in lijn met de uit te voeren werkzaamheden: de deelnemer moet aan de hand van de staat van het voertuig, het type voertuig en de aanwezige componenten kunnen inschatten wat de aanwezige risico’s zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen zoals omschreven in de documentatie van de constructeur.
 3. De deelnemer kan op een veilige manier, met de nodige voorzorgsmaatregelen en volgens de procedure van de constructeur een voertuig spanningsvrij maken. Dit wil zeggen:
  • Een voertuig kunnen signaleren
  • Een voertuig spanningsvrij maken
  • Een voertuig beschermen tegen ongewenst herinschakelen
  • Een spanningsvrij voertuig kunnen controleren
 4. Uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden op een spanningsloos voertuig:
  • De nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen tijdens carrosseriewerkzaamheden
  • Veilig kunnen demonteren en stockeren van beschadigde HV-batterijpakketten
  • De nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen tijdens richtwerkzaamheden indien het batterijpakket deel van de dragende structuur uit maakt 
 5. Een voertuig terug rijklaar maken na de werkzaamheden volgens de procedure van de constructeur:
  • Controles kunnen uitvoeren na de werkzaamheden.
  • De spanningsvrijheid ongedaan kunnen maken
  • Een controle van de systeemwerking kunnen uitvoeren

Deze doelstellingen worden getest in een sectorale proef bestaande uit een theoretisch gedeelte en een praktijkproef.

Doelgroep & voorkennis

 • Koetswerkherstellers die een HEV willen spanningsvrij maken.
 • Jongeren in het laatste jaar van de opleiding carrosserie.
 • Geen voorkennis vereist.

Certificering

 • Wie de opleiding helemaal volgt, ontvangt een sectoraal aanwezigheidscertificaat.
 • Wie de opleiding helemaal volgt en voor de certificeringproeven slaagt, ontvangt ook een sectorcertificaat niveau 2.
 • Theoretische eindproef bestaande uit 15 meerkeuzevragen.
 • Praktische eindproef bestaande uit 3 delen: kopie van HEV2 Garage (dit om de equivalentie met de andere HEV2-domeinen te garanderen)
 • De deelnemers moeten minimaal 60% halen op zowel de theoretische als de praktische eindproef. Tijdens de praktische eindproef moet er op elk deel minimaal 50% behaald worden.
  Duur
  Standaardtarief
  € 485.00 Excl. BTW
  Sectortarief
  € 485.00 Excl. BTW
  Enkel bovenstaande prijs komt in aanmerking voor subsidies.
  Certificeringsprijs
  € 50.00 Excl. BTW
  Code:
  215408-Eurogarant

  Deze opleiding is voorbehouden voor de medewerkers van Eurogarant.

  Deze opleiding organiseren enkel voor een groep medewerkers van uw bedrijf?
  Vraag uw InCompany opleiding aan

  Deze opleiding op maat van jouw bedrijf?
  Neem contact op met EDUCAM voor een afspraak.

  Deze opleiding is niet beschikbaar voor onderwijs.

  Ontdek hier het aanbod voor onderwijs.